Archive

Psykisk

Utviklingsforstyrrelser hos barn

I løpet av et barns utviklingsår vokser det og forandrer seg konstant. Dette er det ekstremt viktig at man husker på når barnet skal diagnostiseres og behandles for en utviklingsforstyrrelse.