Blir det ny abortlov? – Alt du trenger å vite

I Norge så praktiserer vi en abortlov som er fra 1978, veldig mye har skjedd siden 1978. Derfor ble det satt et abortutvalg som skal utrede endringer i abortloven i Norge. Resultatet fra utvalget ble klart 13-12-2023. Nedenfor har vi oppsummert hovedpuktene i rapporten fra abortutvalget for deg:

For å få ut hovedpunktene nedenfor så har vi benyttet AI til å hente ut, skulle du finne noe feil eller være uenig i noe så ta gjerne kontakt med oss.

Her er hovedpunktene i den nye abortloven

 1. Økt Selvbestemmelse for Abort
  • Utvide selvbestemt abort til 18. svangerskapsuke for å styrke gravides selvbestemmelse og respekten for ufødt liv, i tråd med dagens praksis.
 2. Selvbestemmelse for Særlige Grupper
  • Forbedre rettighetene til mindreårige og personer med begrenset beslutningskapasitet i abortsaker, for å ivareta deres autonomi og oppfylle menneskerettslige krav.
 3. Nye Vilkår for Abort
  • Innføre nye kriterier for abort etter selvbestemmelsesgrensen, for å balansere den gravides interesser mot statens, og klargjøre at eugeniske hensyn ikke er grunnlag for abort.
 4. Fosterantallsreduksjon
  • Alle søknader om fosterantallsreduksjon bør vurderes av en spesialnemnd, med obligatorisk veiledning, for å ta hensyn til risiko og sikre informert beslutning.
 5. Reform av Abortnemnder
  • Erstatte eksisterende abortnemnder med nye for å styrke rettssikkerheten og omsorgen for gravide.
 6. Forbedringer i Aborttilbudet
  • Forbedre tilgjengeligheten og kvaliteten på aborttjenester, inkludert veiledning og oppfølging, og utvikle en nasjonal retningslinje for abortforløp.
 7. Helsepersonells Reservasjonsrett
  • Beholde reservasjonsretten for helsepersonell i abortsaker, for å sikre regelverkets nivå og synlighet.
 8. Oppheving av Straffebestemmelse
  • Fjerne straff for ulovlig abort eller deling av informasjon, da dette anses som unødvendig.
 9. Støtte og Veiledning
  • Styrke støtte og veiledningstilbudet til gravide som vurderer abort, for å sikre informerte og autonome beslutninger.
 10. Kunnskapsøkning om Abort
  • Satse på forskning og evaluering for bedre kunnskap om abort, for å forbedre lovverk, tjenester, og kvalitetssikring.

Den store diskusjonen om 18 uker

På før påske fredag så gikk høringsfristen ut og det er helt klart at det er punktet om 18 uker som er den store diskusjonen. Det er fordi man frykter en større selektering i samfunnet basert på sykdommer, kjønn og annen info som man kan finne ut etter 12 uker. Det er flere perspektiver som det skal tas hensyn til her og det blir spennende å se hvordan dette blir mottatt av de forskjellige politiske partiene.

Partiene som ønsker å stemme for den nye abortloven er Rødt, AP, MDG, SV og MDG. De har ikke et flertall så det blir derfor opp til de andre partiene for å få igjennom abortloven. Høye har ganske klart sagt at de vil beholde dagens abortlov, FRP er mer på vippen, med flere representanter som kan komme til å stemme for men en ledelse som er imot. For at den nye abortloven skal bli vedtatt så må man ha minimum 85 av 169 stemmer. Gitt at alle representantene til partiene som har støttet abortloven stemmer for så trenger man 5 stemmer til.

Når vil den nye abortloven tre i kraft?

Hvis den nye abortloven blir vedtatt så vil den først måtte bli vedtatt og så bli tatt opp i statsråd. Det betyr at det er alt for tidlig å si når den nye abortloven trer i kraft, men vi vil oppdatere artikkel med siste nytt.

Hva tror du om den nye abortloven?

Vi i Baby.no vil gjerne høre hva du tenker om den nye abortloven. I kommentarfeltet under så ønsker vi gjerne å høre hva du tenker om den nye abortloven. Vær ansvarlig og vis respekt!