Hvordan slutte å amme?

Dersom du har bestemt deg for å slutte å amme, er det greit å tenke over hvordan du går frem. For barnet kan ammeslutt være en omveltning, men med riktig strategi vil avvenningen som regel gå veldig fint.

Her ser vi nærmere på hvordan du kan slutte å amme!

Når er det vanlig å slutte å amme?

Norske kvinner starter ofte å trappe ned på amming når barnet er omkring ett år gammelt. Dette varierer imidlertid mye. Ifølge Ammehjelpen.no, vil 8 % av kvinner fortsatt amme barnet når det er to år gammelt.

Ved 12 måneders alder ammer omkring 48 %, mot 34 % ved 13 måneders alder. Dette tyder på at mange slutter å amme når barnet er 12 måneder. Samtidig er det viktig å huske på at du kan amme barnet ditt så lenge du og den lille er komfortable med det.

Morsmelk er bra for barnet, og dette gjelder ikke bare i barnets første leveår. Melken inneholder blant annet antistoffer, probiotika, vitaminer og proteiner – for å nevne noe. Ifølge Verdens helseorganisasjon anbefales det faktisk å amme barnet i to år.

Les også: Spørsmål og svar om amming

Ulike grunner til ammeslutt

Det finnes forskjellige grunner til at kvinner velger å slutte å amme. Noen slutter tidligere enn andre, og ofte finnes det gode grunner til dette. Her er noen vanlige årsaker til ammeslutt:

  • Mor produserer lite melk, og må gå over til morsmelkerstatning
  • Barnet ønsker ikke lenger å «ta puppen»
  • Mor har gjentakende brystbetennelser
  • Man innstiller seg etter samfunnets «forventninger»
  • Mor føler seg ikke lenger komfortabel med å amme
  • Sykdom hos mor
  • Man mister barnet før eller etter fødselen

Slik slutter du å amme

Det å slutte å amme trenger ikke å være vanskelig, men prosessen kan være tidkrevende. Dette er veldig individuelt. Noen barn er komfortable med å gi slipp på puppen, mens andre trenger litt mer tid.

Samtidig kan kroppen din påvirkes ved ammeslutt. Av den grunn kan også du ha behov for en periode med avvenning, fremfor å slutte brått.

Tilvenn barnet gradvis

Enten du må slutte å amme kort tid etter fødselen eller når barnet er to år, bør prosessen skje gradvis. Barnet vil da få tid til å lære seg at det finnes annen form for nærhet og trøst enn mors bryst. Avhengig av barnets alder kan det også få tid til å venne seg til fast føde.

Det er anbefalt å fullamme barnet frem til det blir 6 måneder gammelt. Barnet kan deretter få både fast føde og morsmelk. Er barnet ett år når du slutter å amme det, har det sannsynligvis allerede blitt godt introdusert for fast føde.

Sørg for at avvenningen tilpasses barnets alder og næringsbehov. Må du slutte å amme når barnet er under fire–seks måneder, trenger det morsmelkerstatning.

Et tips er å innledningsvis kutte ut én daglig pumping eller amming av gangen. Erstatt måltidet med morsmelkerstatning på flaske eller annen mat, avhengig av barnets alder. Deretter kan du kutte enda en amming/pumping, helt til barnet er avvennet.

Gradvis overgang bra for mor

Gradvis nedtrapping på amming er ikke bare gunstig for barnet. Når melkeproduksjonen får mulighet til å avta gradvis, kan også du få en mykere overgang. Hormonene får tid til å stabilisere seg, og du kan unngå irriterende brystspreng.

Husk at det å gå med melkespreng over tid fort kan føre til smertefulle brystbetennelser eller tette melkeganger. Melkeproduksjonen din vil tilpasses mengden melk som pumpes ut av brystet. Når denne mengden avtar, vil også melkeproduksjonen avta.

Slutter du brått å amme, kan dette føre til at melkeproduksjonen fortsatt er høy. Du får da brystspreng, noe som ikke er spesielt behagelig!

Snakk med helsepersonell

Det kan være gunstig å prate med helsepersonell eller en ammehjelper dersom du er usikker på hvordan du slutter å amme. Du kan da få konkrete råd og tips, slik at du har en klar nedtrappingsplan.

En ammehjelper kan også hjelpe deg med å oppnå riktig ammeteknikk. Dette kan være et alternativ til å slutte å amme dersom du sliter med å få barnet til å ta brystet.

Hva skjer i kroppen når du slutter å amme?

Når du slutter å amme, vil det skje en rekke kroppslige endringer. Først og fremst vil produksjonen av melkestimulerende hormoner som oksytocin avta. Samtidig vil kroppens østrogenproduksjon øke, noe som også kan gi økt sexlyst.

Har du slitt med hårtap som følge av amming, kan du også forvente at du får det normale håret ditt tilbake. Brystene vil også endre seg, og blir typisk mindre. Fasongen kan ha endret seg siden før graviditeten, noe som er helt normalt.

Hvordan slutte å amme på natten?

Før du slutter å amme helt, er det vanlig å slutte å amme på natten. Denne avvenningsprosessen kan du begynne med når barnet er rundt 6 måneder. Trapp ned på samme måte som beskrevet ovenfor, og kutt ut ett og ett måltid.

Barnet kan ha behov for litt hjelp når det skal lære seg å sove uten brystet ditt. Kanskje du kan vugge eller synge litt for barnet i overgangsperioden? På den måten kan barnet få nærhet på en annen måte enn gjennom amming.

Ammeslutt om natten kan være en slitsom prosess, og du kan nok forvente noen søvnløse netter. Men barnet vil gradvis venne seg til å ikke få mat om natten. Etter noen uker vil du sannsynligvis merke en forbedring!

Når forsvinner melk etter ammeslutt?

Dette avhenger litt av hvordan du velger å trappe ned. Slutter du gradvis å amme over flere uker eller måneder, vil det ta lengre tid før melken forsvinner. Velger du å slutte mer brått, vil melken sannsynligvis forsvinne fortere.

Samtidig kan brå ammeslutt som nevnt by på problemer i form av melkespreng. Du kan også få et brått hormonfall som påvirker sinnsstemningen negativt. Noen kan bli nedstemte og triste, eller til og med deprimerte.

Du kan velge å lette på trykket ved å håndmelke litt kun når du har melkespreng. Dette er kanskje den raskeste måten å stanse melkeproduksjonen på, men kan være ubehagelig.

Legg merke til at det kan gå lang tid før all melken forsvinner. Ofte kan kvinner klemme ut dråper med melk mange måneder etter at de sluttet å amme. I noen tilfeller kan det til og med ta år.

Medikamenter kan gi redusert melkeproduksjon

Dersom du ønsker å stanse melkeproduksjonen, finnes det medikamenter som kan hjelpe. Cabergolin vil for eksempel hemme produksjonen av prolaktin, som er et hormon som stimulerer melkeproduksjonen.

Dette kan for eksempel være ønskelig å ta dersom kvinnen har mistet barnet før eller like etter fødsel. Men det kan også være aktuelt å bruke det i andre situasjoner. Dette er noe som avgjøres i samråd med lege.

Skal du slutte å amme fordi barnet ikke ønsker å ta puppen lengre, vil du som regel ikke ha behov for medikamenter. I slike situasjoner vil melkeproduksjonen gradvis avta, i takt med at du ammer barnet stadig sjeldnere.

Slutt å amme når du og barnet er klare for det

Ammeslutt kan være en omstilling for både liten og stor. Det kanskje viktigste, er å sørge for at du slutter fordi du eller barnet ønsker det. Amming er bra for barnet, også når det er to år gammelt.

Gjør det du føler er riktig. Lykke til!