Amming viktig fødsel

Ny forskning: skadelig for babyen å ikke amme rett etter fødselen

Å ikke amme babyen rett etter fødselen kan i følge en ny rapport få alvorlige konsekenvenser for helsen for barnet.

Rapporten det er snakk om er utarbeidet av Verdens Helseorganisasjon (WHO) og Unicef, og begge organisasjonene anbefaler å amme babyen innen én time etter at den er født. De adverer i tillegg om farene hvis man ikke gjør dette.

Rapporten kan du lese i sin helhet her.

NB! Dataene som denne rapporten er basert på inneholder ikke data fra Nord-Amerika, Vest-Europa, Australia eller New Zealand.

Den første brystmelken er helt spesiell

Det er svært mange fordeler ved å amme for nybakte mammaer, og dette inkluderer blant annet en sterkere emosjonelt bånd til barnet samt en reduksjon av risikoen for brystkreft i fremtiden. Også for babyen er det mange fordeler, og deriblant reduserer man risikoen for overvekt for barnet senere i livet. I tillegg inneholder brystmelk antistoffer som hjelper til med å bygge opp barnets immunsystem.

Uansett: brystmelk som produseres den første timen etter fødselen er spesiell. Det inneholder essensielle næringstoffer og antistoffer fra moren som beskrives som babyens ‘første vaksinasjon’. Disse antistoffene kan i stor grad beskytte babyen fra å bli syk, og da spesielt i den første levemåneden.

Forfatterne av rapporten skriver følgende: ‘Hvis man venter med amming etter fødselen kan konsekvensene bli livstruende – og jo lenger nyfødte må vente på brystmelken jo større er risikoen. Å forbedre praksisen med amming kan redde livet til mer enn 800.000 barn under fem år hvert år, og den store majoriteten av disse barna er under seks måneder gamle.’

Rapporten fra Unicef og WHO siterer også tidligere studier som har vist at spedbarn som blir ammet innen 2 til 23 timer etter fødselen har 30% større sjansen til å dø innen de første 28 dagene av livet. Dette tallet hopper til 60% hvis babyen ikke blir ammet før etter 24 timer.

Det skal bemerkes, som nevnt i toppen av artikkelen, at rapporten henviser til data fra 76 land, men ingen av disse er fra Nord-Amerika, Vest-Europa, Australia eller New Zealand. Dette vil naturligvis gi skjeve tall med tanke på barnedødeligheten ettersom de landene som danner datagrunnlaget for rapporten ikke på langt nær har så avansert helsetilbud som landene i Nord-Amerika eller Europa.

Uansett fremhever rapporten viktigheten av amming uansett hvilket land man kommer fra, og den oppfordrer også helsepersonell til å støtte opp om og oppmuntre nybakte mødre til å amme så tidlig som mulig.

Forfatterne av rapporten oppfordrer også at ammingen fortsetter de første 6 månedene av babyens liv for å sikre at barnet får riktig næring og et sterkt immunsystem.

Morsmelkerstatning kan bli svært kostbart og det kan derfor være veldig lurt å spare penger fremfor å ta opp et forbrukslån.