Samsoving – alt du trenger å vite

Samsoving kan være praktisk og gi nærhet til spedbarnet – som får ligge i samme seng som foreldrene. Det er imidlertid viktig å sørge for at praksisen utføres på en trygg måte, noe som krever visse tiltak.

Her forklarer vi deg alt om hvordan samsoving fungerer, og hva du bør tenke på!

Hva er samsoving?

Ifølge Ammehjelpen.no, innebærer samsoving at du sover sammen med barnet. Dette kan innebære at barnet ligger i samme seng som deg, eller i en egen side- eller sprinkelseng som er tilknyttet voksensengen.

Barnet kan også sove på en egen samsovingsmadrass i foreldrenes seng. Denne madrassen har som regel kanter, slik at barnet i større grad får sin egen, trygge sovesone ved siden av foreldrene.

Er samsoving vanlig?

Ja, samsoving er relativt vanlig både i Norge og i øvrige deler av verden. Studier viser at over 70 % av foreldre i Kina lar små barn sove i voksensengen. I en norsk studie har 62,7 % av foreldre rapportert at de praktiserer samsoving med spedbarn.

Det er kan dermed sies at samsoving er vanligere enn å ikke sove sammen med barnet. Samtidig varierer det hvor hyppig foreldre sover med spedbarn. Noen gjør det fast, mens andre bare gjør det innimellom.

Fordeler ved samsoving

Det at samsoving er så vanlig som det er, kan nok forklares med at det byr på mange fordeler. For et spedbarn er det naturlig å søke trygghet hos foreldrene, og dette gjelder ikke bare på dagtid. Sover barnet alene, kan det bli urolig.

Ved å la barnet sove i samme seng som deg (og eventuell partner), kan bidra til at den lille sover bedre. Dermed kan også mor og far sove bedre, siden barnet sannsynligvis vil gråte mindre om natten. Mange foreldre foretrekker også å være nærme barnet sitt.

En annen fordel med samsoving, er at mor enkelt kan amme barnet om natten uten å måtte stå opp. Samsoving kan kort og godt sikre bedre søvn for alle involverte.

Øker samsoving risikoen for krybbedød?

Selv om samsoving kan by på flere fordeler, er det også assosiert med økt risiko for plutselig uventet spedbarnsdød – også kalt krybbedød. Dette gjelder imidlertid kun når det er snakk om utrygg samsoving.

Praktiserer du samsoving i henhold til anbefalingene, vil ikke risikoen for krybbedød være høyere enn for barn som sover i egen seng.

Her er noen av elementene som kjennetegner utrygg samsoving ifølge Landsforeningen uventet barnedød:

 • Én eller begge foreldre er påvirket av alkohol, medikamenter eller rusmidler
 • Foreldrene røyker, snuser eller bruker andre nikotinprodukter
 • Foreldresengen er smal eller har sprekker barnet kan komme i klem i
 • Babyen bruker samme dyne som mor/far
 • Foreldresengen har myk madrass
 • Spedbarnet sover i mageleie på madrassen eller mor/fars bryst
 • Det er for varmt på soverommet

Tips for trygg samsoving med barnet ditt

Ved hjelp av relativt enkle tiltak, kan du sørge for at babyen din kan sove trygt sammen med deg og eventuell partner i foreldresengen. Samsoving regnes for å være trygt så lenge det gjøres riktig!

Her ser vi nærmere på de ulike tiltakene du bør gjøre, og forklarer hvorfor de bør gjøres.

Unngå snus, tobakk og rusmidler

Foreldrene som sover sammen med barnet skal unngå rusmidler som alkohol og narkotiske stoffer. Årsaken er at rusmidler kan virke sløvende, slik at man ruller over barnet om natten uten å nødvendigvis legge merke til det.

Også nikotin kan ha en avslappende virkning, og bør unngås av samme grunn. Dette gjelder bruk av både snus og tobakk. En studie fra Sverige fra 2023 kom dessuten frem til at snusbruk hos mor under graviditeten assosieres med økt forekomst av krybbedød.

Forskning viser at røyking og nikotinbruk gir høyere risiko for tidlig fødsel, lav fødselsvekt og barnedød, og bør derfor unngås. Barn av mødre som har brukt nikotin under svangerskapet har dårligere utviklet pustekontroll, noe som kan være en årsak.

Det er også mulig at nikotinbruk etter graviditeten kan påvirke barnet, ettersom stoffet blant annet kan skilles ut fra foreldrenes hud. Babyens hus er sårbar, og kan potensielt ta til seg nikotin.

Riktig temperatur på soverommet

Landsforeningen uventet barnedød trekker også frem at man kan forebygge mot krybbedød ved å unngå for høye temperaturer på soverommet. Spedbarnet kan nemlig raskt bli overopphetet om de har på seg tykk dyne, for mye klær eller er i et varmt rom.

Optimalt sett bør soverommet holde en behagelig temperatur på ca. 18 plussgrader. Et tips er å legge en hånd på barnets mage og kjenne om temperaturen virker passelig.

Dette gjelder naturligvis enten barnet sover sammen med foreldrene eller i sin egen seng. Unngå å kle på barnet for mye eller å la barnet bruke lue inne, og luft ut om det er varmt på rommet.

Samtidig bør du unngå at det er for kaldt på soverommet. Kald trekk er uheldig, siden spedbarn ikke kan regulere kroppstemperaturen like effektivt som oss voksne.

Barnets sovestilling

Ifølge Helsenorge.no bør spedbarn alltid sove på ryggen. Plasserer du barnet i mageleie, kan dette øke risikoen for krybbedød. På slutten av 1980-tallet var det forholdsvis mange som lot spedbarn sove på magen.

Etter en opplysningskampanje om viktigheten av å la babyen sove på rygg, ble antall dødsfall relatert til krybbedød redusert fra 2,3/1 000 til 0,6/1 000 spedbarn. Faktisk er risikoen for krybbedød 14 ganger høyere om barnet sover på magen.

Riktig sovestilling er like viktig enten barnet sover i egen seng, foreldresengen eller i barnevogn. Legg merke til at du heller ikke bør la barnet sovne på brystet ditt med magen vendt mot deg. Unngå også at barnet sover på siden, da det lett kan rulle over på magen.

Grunnen til at mageleie kan være farlig for spedbarn, er at de sover tyngre på magen, vanskeligere kan trekke inn frisk luft og lettere blir overopphetet. Stressfaktorer som dette kan potensielt føre til at barnet slutter å puste. Barn regulerer best kroppstemperaturen sin om de ligger på rygg.

Egnet soveplass til barnet

Når du skal sove sammen med et spedbarn, er det viktig å sørge for at barnet får en trygg og velegnet soveplass. Pass blant annet på følgende:

 • Madrassen skal være fast
 • Babyen skal ha sin egen barnedyne (lett og kort dyne)
 • Spedbarn skal sove uten pute eller kosedyr rundt seg
 • Foreldresengen bør være bred slik at barnet får luftige omgivelser
 • Bruk eventuelt en samsovingsmadrass eller liggestøtte til barnet som plasseres i foreldresengen. Denne kan forhindre at du triller over barnet i søvne!
 • Du kan også feste en egen sideseng til foreldresengen, slik at barnet sover i sin egen seng og samtidig er i nærheten av deg

Samsoving med premature barn bør unngås

Dersom barnet ditt er født for tidlig eller har vokst dårlig mens det var i magen, bør du unngå samsoving. Barnet har nemlig allerede forhøyet risiko for krybbedød, og det tryggeste er å la den lille sove i sin egen seng.

Her kan det være greit å ha en sideseng ved siden av foreldresengen. Du har da barnet like i nærheten, slik at du kan gi trygghet. Samtidig eliminerer du risikoen for å trille over barnet.

Hvor lenge er det vanlig å sove sammen med barnet?

Ifølge Helsenorge.no, trenger ikke barn å ammes om natten fra de er ca. 6 måneder gamle. Mange har nå begynt med fast føde, og trenger hverken flaske eller bryst nattestid. Babyen kan også sove i sin egen seng, gjerne også på sitt eget rom.


Samtidig kan det være greit å tilvenne barnet gode søvnvaner. Blir den lille vant med å sove sammen med mor eller far, kan det bli vanskelig å venne barnet av dette på et senere tidspunkt.

Samsoving er kanskje mest praktisk så lenge barnet ammer om natten. Du slipper da å reise deg opp hver gang den lille skal mates. Når barnet ikke lenger trenger mat om natten, vil dermed noe av poenget med samsoving falle bort.

Med det sagt, er det opp til den enkelte familie å avgjøre hvor lenge barnet skal sove på samme rom som foreldrene. Du kan med andre ord fortsette med samsoving til barnet er eldre enn 6 måneder, dersom du mener dette er til deres og barnets beste.

Samsoving kan være tryggere enn alternativene

Enkelte mødre (eller foreldre) mener at samsoving er farlig uansett hvordan det praktiseres, og ønsker derfor å unngå det. Dette er forståelig, siden man kan ha hørt mange skrekkhistorier om hva samsoving kan føre til.

Det er likevel viktig å skille mellom trygg og utrygg samsoving. Gjøres det riktig, er det som nevnt ingen rapportert økt risiko for krybbedød. Samtidig er det greit å huske på at alternativet kan være farligere.


Står du opp om natten og bærer barnet med deg til sofaen eller godstolen for å sitte og amme der, kan du potensielt sovne. Sannsynligvis er du allerede trøtt siden du har blitt vekket fra nattesøvnen din, og amming er i tillegg søvndyssende.

Du kan derfor risikere å sovne i stolen eller sofaen. Barnet kan da bli liggende i en uheldig stilling, eller komme i klem. Om du først sovner mens du ammer, er det ofte tryggere at dette skjer mens du ligger.

Krybbedød forekommer sjelden

Vi har hittil trukket frem viktigheten av trygg samsoving, ettersom det vil redusere risikoen for krybbedød. Samtidig er det viktig at du som mor eller far ikke bekymrer deg unødvendig mye for at dette skal skje.

Krybbedød er noe de fleste foreldre frykter, naturlig nok, men husk på at det forekommer svært sjelden. Ifølge FHI sin statistikkbank, var det 7 spedbarn som døde som følge av krybbedød i 2022. Dette året kom det 51 500 barn til verden.

Og selv om alle tilfeller av krybbedød er et tilfelle for mye, er det svært lite sannsynlig at barnet ens skal rammes av det. Så lenge du praktiserer trygg samsoving, kan du sove med senkede skuldre og vite at du har gjort alt du kan for å sikre barnet et trygt sovemiljø.

Samsovingsmadrasser for spedbarn

En av farene ved samsoving, er at man kan snu seg i løpet av natten og bli liggende oppå barnet uten å merke det. Babyen kan potensielt også falle ned i en sprekk (for eksempel mellom to separate madrasser i voksensengen). Med en samsovingsmadrass kan du redusere risikoen for dette.

Samsovingsmadrassen er kort fortalt en egen liten seng som plasseres i voksensengen. Den har vanligvis bunn og fire kanter, slik at babyen får sitt eget soveområde adskilt fra foreldrenes.

Kantene reduserer sjansen for at barnet havner i klem, og kan gi både dere og barnet ekstra trygghet. Skal barnet ammes i løpet av natten, kan man typisk legge ned den ene veggen på sengen, slik at barnet enkelt kommer til brystet.

Fra samsoving til egen seng

Når barnet etter hvert skal lære seg å sove i sin egen seng, kan en samsovingsmadrass enkelt flyttes fra foreldresengen til barnesengen. Dette gir babyen en mykere overgang, og kan potensielt gjøre det lettere å tilvenne barnet soving på eget rom.

Du kan selvfølgelig også tilvenne barnet til å sove på et annet rom uten å ha hatt en samsovingsmadrass. I overgangsperioden kan barnet bli litt urolig, men dette vil sannsynligvis gå over ganske snart.

Ifølge NHI.no, vil faktisk babyer sove bedre og lenger dersom de får sove på sitt eget rom fra seks måneders alder. Da barna i undersøkelsen var ni måneder gamle, sov de i snitt 40 minutter lengre per natt enn barn som sov på foreldrenes rom.

Så selv om samsoving kan ha sine positive sider, kan det være greit å endre søvnrutinene etter hvert som babyen blir litt større. Dette kan potensielt gi bedre søvn for både barnet og foreldrene.

Er samsoving riktig valg for deg og ditt barn?

Når samsoving utføres i henhold til anbefalingene, kan det være både praktisk og hensiktsmessig. Samtidig er det opp til hver enkelt å vurdere hva som er rett for seg og barnet sitt.

Om du er usikker på om samsoving er det beste valget, kan du alltids vurdere en mellomting – som for eksempel en sideseng som monteres til foreldresengen. Det viktigste er at både du og barnet føler dere trygge natten gjennom.