Baby og barn med astma

Babyen min er tungpustet – er det astma?

Astma er en velkjent sykdom hvor man vil finne store individuelle variasjoner fra pasient til pasient. Når det gjelder astma hos babyer og barn vil man ofte oppleve at sykdommen vil variere over tid og at symptomene vil utarte seg forskjellig alt etter hvor gammelt barnet er.

Selv om barnet ditt er tungpustet betyr det det ikke nødvendigvis at det er astma som ligger i bunn, men dette skal vi se nærmere på videre i denne artikkelen.

Ikke nødvendigvis astma

Det er naturligvis urovekkende å høre at babyen din er tungpustet (en pust med en nærmest plystrende lyd), men det betyr som sagt ikke at det er nødt til å skyldes astma. Det er svært mange babyer og barn som opplever minst én episode med tungpustethet frem til de er tre-fire år gamle. Dette inntreffer som regel at de har en virussykdom eller en infeksjon/forkjølelse. Når denne infeksjonen går over forsvinner som regel tungpustetheten, og de fleste babyer vokser av seg disse symptomene innen de starter på skolen.

Hvis babyen din er tungpustet uten å ha en forkjølelse er det naturligvis på sin plass å konsultere en lege for å finne årsaken til dette.

Hva her symptomene på astma?

Luftveiene til en baby er så små at de kan lage den ‘plystrende’ lyden uten at det behøver å være astma, og som sagt så er denne lyden nokså vanlig hos barn som er under tre år. Når det gjelder astma så kan man si at dette er en kronisk betennelse i bronkiene i babyens lunger. En lege vil som regel kun fastslå en slik diagnose hvis den ser et mønster hvor symptomer fremtrer over en gitt periode tid. Legen vil også se på familiens medisinske histore for å se etter kjennetegn der som kan hjelpe med å stille en riktig diagnose.

Symptomene på astma er:
* En vedvarende tørr hoste som gjerne er verst på kvelden eller tidlig om morgenen.
* Kortpustethet eller tetthet i babyens bryst

Det kan være vanskelig å vite om babyen din har astma eller ikke og derfor vil legen som regel behandle barnet med astmamedisin i en kort periode. Hvis symptomene blir lettere som en følge av dette er det en mulighet for at det er astma som ligger bak.

Hos babyer er astma som regel et resultat av at det har blitt utløst av noe, og dette kan for eksempel være et allergen som pollen, dyrehår eller støvmidd – for å nevne noe. Andre ting som for eksempel sigarettrøyk kan også være utløsende faktorer. I tillegg kan en vanlig forkjølelse også utløse et astmaangrep.

Som ved andre typer allergier så vil årsaken til et angrep (for eksempel en allergi for dyrehår) stimulere antistoffer som vil produsere histaminer og andre kjemiske allergistoffer, og disse kjemiske reaksjonene skjer i lungene til babyen. De kjemiske stoffene som er sluppet løs av antistoffene sørger for en hevelse og tilstramming i babyens lunger, og det vil i tillegg også produseres slim.

Hvorfor er det sannsynlig at babyen min utvikler astma?

Det er flere risikofaktorer i et barns omgivelser som høyner sannsynligheten for at det utvikler astma, og disse er det viktige å være klar over.

Astma kan utvikle seg hvis:
* Du eller partneren din røyker. Sjansene firedobles for at babyen ‘hveser’ sammenlignet med en baby som vokser opp i et røykfritt hjem.
* Du røkte under graviditeten.
* Babyen hadde lav fødselsvekt eller ble født prematurt – spesielt hvis babyen var født veldig prematurt.
* En eller begge foreldrene har astma eller en annen allergisk tilstand, som for eksempel eksem. Dette kan bety at babyen utvikler dette tidligere enn babyer som ikke har astma i familien.
* Babyen din har en allergisk tilstand som for eksempel eksem eller matallergi.
* Babyen din bor i et hjem som har et problematisk inneklima hvor det for eksempel er mugg eller fuktighet.

Jeg har hørt at astma har en fremvekst nå? Hvorfor er det slik?

Astma har hatt en økning i løpet av de siste tiårene men det har nå begynt å jevne seg ut. Eksperter er ikke sikre på hvorfor utviklingen har vært slik, men en muligheter er at barns immunsystem er mindre modent nå enn hva de brukte å være. Babyers immunsystem var en gang i tiden opptatt med å bekjempe sykdommer som for eksempel rubella (røde hunder), men ettersom det er færre infeksjonssykdommer å bekjempe nå så kan det ha ført til at immunsystemene er mindre motstandsdyktige.

Dette ogkem betyr i sin tur at babyens immunsystem responderer på et allergen litt for ‘nidkjært’ og dette igjen kan føre til en utvikling av astma. Noen eksperter har en teori om at en tidlig eksponering for en viss bakerie kan hjelpe å utvikle et mer effektivt immunsystem som kan bekjempe flere allergier, deriblant astma.

Babyer som bor på gårder ser ut til ha en redusert sjanse for å utvikle astma og dette kan muligens skyldes at de er eksponert for lang flere bakterier.

Kan astma kureres?

Astma er en kronisk sykdom, og det finnes ingen kjent kur. Noen barn kan imidlerdig vokse av seg astmaen eller oppleve at den blir mindre alvorlig med alderen. I mellomtiden kan du hjelpe babyen med astmen gjennom å bruke medisiner eller redusere barnet for utløsende faktorer når du har muligheten til det. Samarbeid med legen for å finne den beste behandlingen for å håndtere din babys astma.

At barnet ditt har astma bør ikke forhindre det fra å trene og føre en sunn og aktiv livsstil etterhvert som det vokser opp. Legen vil foreskrive en behandling slik at barnet ditt kan løre rundt og leke uten at dette skal utløse astmaen. Trening vil også hjelpe barnet å kontrollere astmaen og sørge for at det blir sterkt!

Spørsmål om astma og barn

Hvordan kan man skille mellom vanlig forkjølelse og astma hos babyer, spesielt når symptomene er like?

Å skille mellom en vanlig forkjølelse og astma hos babyer kan være utfordrende fordi begge tilstandene kan føre til symptomer som tungpustethet, hoste, og pustevansker. En nøkkelindikator for astma, i motsetning til en forkjølelse, er varigheten og mønsteret av symptomer. Mens en forkjølelse vanligvis forbedres innen en til to uker, kan astmasymptomer vedvare eller komme tilbake regelmessig, spesielt i forbindelse med bestemte utløsere som allergener, kald luft, eller fysisk aktivitet. En annen indikator kan være responsen på astmamedisin; hvis barnets symptomer bedres med bruk av foreskrevne astmamedisiner, kan dette tyde på astma.

Er det spesifikke tester eller undersøkelser som kan bekrefte astma hos babyer og små barn?

Diagnostisering av astma hos babyer og små barn er ofte basert på kliniske observasjoner og medisinsk historie heller enn standardiserte tester, som kan være vanskelig å gjennomføre i denne aldersgruppen. Likevel, i noen tilfeller, kan leger bruke tester som spirometri (pusteprøver) for eldre barn som kan utføre dem, for å måle lungenes funksjon og identifisere eventuelle obstruksjoner. For yngre barn, kan leger stole på en kombinasjon av symptommønstre, respons på astmamedisin, og en gjennomgang av familiens medisinske historie for å stille en diagnose. Hos veldig små barn, kan leger også vurdere en prøveperiode med astmamedisin for å se om det er en merkbar forbedring i symptomer.

Hvordan påvirker endringer i miljøet eller hjemmet risikoen for å utvikle astma hos barn?

Miljøendringer kan ha en betydelig innvirkning på risikoen for å utvikle astma hos barn. Reduksjon av eksponering for vanlige innendørs allergener og irritanter, som tobakksrøyk, støvmidd, mugg, kjæledyrskander, og sterke lukter, kan redusere risikoen for å utvikle astma eller forverre eksisterende astmasymptomer. Å opprettholde et sunt inneklima, med god ventilasjon og lav fuktighet, kan også bidra til å forebygge utviklingen av astma. Forskning har vist at barn som vokser opp i hjem uten røyking, med regelmessig rengjøring for å redusere støv og mugg, og med tiltak for å kontrollere skadedyr, har lavere risiko for å utvikle astma. Videre kan en diett rik på antiinflammatoriske næringsstoffer og omega-3-fettsyrer også spille en rolle i å styrke immunforsvaret og potensielt redusere risikoen for astma.