Når får baby tenner? 

Mange foreldre venter i spenning på når barnets første tenner skal titte frem. Noen gruer seg kanskje også litt, spesielt dersom de fortsatt ammer. Barnet kan også gråte en del i forbindelse med tannfrembrudd, grunnet ømhet og smerter. 

Her ser vi nærmere på når en baby normalt sett får tenner, og hva du kan forvente. 

Babyens første tenner – når kommer de? 

Ifølge NHI.no bryter babyens første tenner ut omkring seks måneders alder. Samtidig påpekes det at det er store individuelle forskjeller.  

På nettsidene til Helsenorge.no står det at noen foreldre opplever at de første tennene viser seg allerede når barnet er rundt 3 måneder. Andre må vente til barnet blir nærmere ett før tennene bryter frem. Alt regnes som normalt. 

Når barnet er omkring ett år gammelt, vil det i mange tilfeller ha fått alle sine åtte fortenner.  

Hvilken tann kommer først? 

Skal vi tro NHI.no, er det mest vanlig at de to fremste tennene i barnets underkjeve dukker opp først. Deretter kommer vanligvis de to fortennene i øverste kjevehalvdel.  

Ifølge Helsenorge.no er det ikke uvanlig at én fortann bryter frem nederst i kjeven først, etterfulgt av den andre. Og etter dette vil ofte fortennene og de to tennene ved siden av disse igjen gradvis vise seg.  

Etter hvert kommer ettårsjeksler, hjørnetenner og toårsjeksler, noe som skjer gradvis frem til barnet fyller 2–3 år. 

Hvordan vet man at babyen får tenner? 

Det er ikke uvanlig at babyen opplever kløe og trykk ved tannfrembrudd, noe som kan medføre at barnet blir urolig og irritabelt, ifølge Helsenorge.no. Det påpekes også at mange barn opplever lett forhøyet temperatur ved frembrudd av tenner. 

Ifølge NHI.no er økt sikling et av de vanligste første tegnene på tannfrembrudd. Dette kan i noen tilfeller starte allerede to måneder før tannen faktisk titter frem. Du kan også oppleve at barnet gnager og tygger på ting, eller får hovne gommer. 

Hvis barnet skulle få høy feber, vil dette som regel skyldes noe annet. Noen merker også at barnet får diaré, men dette er ikke direkte relatert til tannfrembrudd. Ofte handler det heller om at barnet har blitt introdusert for nye matvarer. Barn i tannfrembruddalder er dessuten ofte nysgjerrige, og smaker på «alt». Dette kan føre til dårlig mage. 

Kan babyen bli født med tenner? 

De første tennene barnet får kalles for melketenner, og utviklingen av disse starter allerede i svangerskapet, ifølge NHI.no. Noen barn kan derfor bli født med tenner, selv om dette er forholdsvis uvanlig. 

Dersom barnet skulle ha tenner ved fødselen, vil disse ofte være veldig løse fordi de har dårlig rotfeste. Derfor vil de ofte bli fjernet, slik at man ikke risikerer at de løsner og utgjør en kvelningsfare for babyen. Medfødte tenner kan dessuten være problematisk med tanke på amming. 

Lindring av ømme gommer 

Når babyen får sine første tenner er dette ofte forbundet med en del ubehag og grining. Heldigvis finnes det måter å lindre dette ubehaget på, ifølge NHI.no. Her er deres anbefalinger: 

  • Gi barnet en bitering: En tyggeleke av for eksempel gummi kan gi barnet tyggemotstand, og kan lindre kløe. Unngå helst væskefylte biteringer, da disse potensielt kan sprekke. En tåteflaske fylt med vann kan også brukes. Unngå helst å fylle med sukkerholdig drikke, siden dette kan medføre tannproblemer. 
  • Gni gommene: Du kan også hjelpe barnet ved å gni en ren finger, klut eller lignende mot barnets ømme gommer. 
  • Kulde: Det å gni noe kaldt mot gommene vil ofte gi ekstra god lindring. Unngå at gjenstanden er frossen, da dette potensielt kan være ubehagelig eller skade gommene. Nedkjøling av biteringen i et kjøleskap er supert! Kjølig mat eller drikke kan også være til god hjelp.  

I noen tilfeller kan man gi barnet medikamentell behandling for å lindre vonde gommer. Det kan for eksempel være snakk om Paracetamol, ifølge NHI. Men bør imidlertid unngå å smøre lokalbedøvende legemidler på gommene, da dette kan ha uheldige bivirkninger. 

Slik steller du babyens første tenner 

Jevnlig munnstell er ifølge NHI.no smart, også før babyen får sine første tenner. I tiden før tannfrembrudd kan du gjerne tørke over gommene med en fuktig og ren klut.  

Helsenorge.no sier du kan starte med tannpuss allerede når første tann dukker opp. De anbefaler da å bruke en myk og liten tannbørste, og oppfordrer til å gjøre tannpussen til noe lystbetont.  

Husk at små barn ikke klarer å spytte. Av den grunn er det viktig å kun bruke minimale mengder tannkrem. Før barnet fyller ett år trenger du ikke å bruke mer enn 0,1 ml tannkrem, noe som er en knapt synlig mengde.  

Når babyen fyller ett år, kan du øke tannkremmengden slik at den tilsvarer babyens lillefingernegl i volum. 

Lykke til!