Når kan baby drikke vann?

Spedbarn vil hovedsakelig ha behov for morsmelk de første månedene av livet. I noen tilfeller – som på ekstra varme dager – kan det imidlertid være nødvendig med litt ekstra væske. Dette gjelder imidlertid bare i noen tilfeller.

Her får du blant annet svar på når baby kan drikke vann, og hvordan du går frem!

Babyer har stort sett ikke behov for vann

Ifølge Helsenorge.no, en helseplattform utviklet av norske helsemyndigheter, kan man i visse tilfeller gi vann til baby det første leveåret. De påpeker at barn yngre enn ett år ikke har behov for vann dersom de fullammes – selv ikke på varme dager.

Barnet får nemlig all væske og næring det trenger gjennom morsmelken. Får barnet derimot morsmelkerstatning, kan det noen ganger være behov for litt vann utenom. Dette gjelder først og fremst dersom det er veldig varmt.

Hvor gammel må baby være for å drikke vann?

Er babyen under seks måneder, skal vannet ifølge Helsenorge.no kokes og avkjøles før barnet drikker det. Dette skyldes at det kan finnes sykdomsfremkallende organismer i drikkevann som potensielt kan være skadelige for spedbarn.

Fra seks måneders alder, kan du imidlertid fint gi babyen vann direkte fra springen uten å måtte koke det først.

Før barnet har fylt seks måneder, vil det være mest naturlig å gi eventuelt vann ved hjelp av tåteflaske. Etter at barnet har rundet et halvt år, kan det drikke vann fra både kopp, tutekopp eller tåteflaske.

Dette skal babyer under ett år ikke drikke

Helsenorge.no informerer om at babyer i løpet av sitt første leveår bare skal drikke morsmelk, eventuelt morsmelkerstatning og vann. Det betyr at den lille hverken skal ha juice, brus, kumelk, saft, te eller lignende.

Ifølge Helsedirektoratet, kan inntak av syre- eller sukkerholdig drikke mellom måltider føre til at barnet får mindre appetitt på den næringsrike maten det har behov for. For større barn kan juice, saft og brus dessuten føre til overvekt og skader på tennene.

Baby kan begynne med fast føde fra 6 måneders alder

Baby kan altså drikke vann når det er behov for det, dersom det får morsmelkerstatning. Fra den lille er 6 måneder, kan det fint drikke vann fra springen. I denne perioden kan barnet også begynne med fast føde (altså annen mat enn melk).

I starten kan du gjerne servere barnet mos av for eksempel potet og andre grønnsaker, gjerne iblandet litt morsmelk. Etter hvert kan man også blande i litt linser, kjøtt, fisk eller bønner, slik at mengden av proteiner og jern i maten øker.

Tegn på at baby trenger vann

Morsmelken inneholder vannet barnet trenger. Ja, faktisk består morsmelk av omkring 88 % vann, ifølge Ammehjelpen. Får babyen morsmelkerstatning, vil som regel også dette dekke babyens vannbehov. Men det finnes unntak.

Dersom du oppdager tegn på at babyen er tørst eller dehydrert, kan du forsøke å gi ekstra vann utenom melk. Ved tydelig dehydrasjon bør du også kontakte lege. Tegn på at barnet er dehydrert kan være som følger:

  • Uro og irritabilitet
  • Mørkegul urin
  • Tørre slimhinner
  • Mindre elastisk hud
  • Slapphet (alvorlig dehydrasjon)
  • Dyp og rask pust (alvorlig dehydrasjon)

Ammer du nok, trenger ikke babyen vann

Som nybakt mor eller far er det fort gjort å bli bekymret for at babyen er dehydrert. Dette kan føre til at man vurderer at barnet har behov for vann. Men så lenge barnet fullammer, er altså ikke dette en problemstilling.

Det er imidlertid viktig å sørge for at barnet får i seg nok væske gjennom morsmelk. Da forutsettes det blant annet at du ammer ofte nok, og at melkeproduksjonen er tilstrekkelig.

Er bleien tørr, bør du kontakte lege eller annet helsepersonell for oppfølgning. Dette gjelder også om babyen ikke vil spise eller drikke, eller dersom du opplever tegn på dehydrering.