Fødsel og termin

0 Shares
Fødsel og termin nedkomst

6 av våre 10 spurte fødte / nedkom før termin.

Veldig få opplever å nedkomme akkurat på dagen for termin. Statistikk for landet totalt, tilsier at kun ca 7% av gravide kvinner nedkommer på den planlagte dagen. Etter at vi har spurt våre brukere kan det se ut til at du mest sannsynlig ikke må gå hele tiden ut. Dette fordi ….

6 av 10 føder før termin

Alle kjenner vel noen som har født lenge før termin. Andre må ha hjelp til å sette fødselen igang. Vi ønsket å finne ut hva de som enda ikke har født, bør være forbredt på. Det var med andre ord på tide med en ny Mamma Mening her på Baby.

Selv om undersøkelsen ikke er helt holdbar vitenskapelig, tror vi undersøkelsen kan gi en god pekepinn på hvor stor andel som føder før, etter eller på termin.

75 jenter svarte følgende:

* Kun 7% føder på dagen for termin: De aller fleste kommer på fødeklinikken tidligere enn antatt. Tallene indikerer at dette gjelder seks av ti fødsler, mens kun 34% føder etter termin.

* Du er heller ikke alene dersom du føder mer en to uker fra termin. Ca 16% oppgir at de fødte mer enn to uker før termin mens det tilsvarende tallet etter termin var vesentlig lavere, d.v.s. 5%.

* Samtidig ser det ut til at halvparten av gravide føder i intervallet én uke før eller efter termin (dagen for termin medregnet). Den andre halvparten føder altså mer enn en uke tidligere/senere enn termin.

* Det er viktig å merke seg at disse tallene baserer seg på et relativt lite utvalg med 75 kvinner. Imidlertid så antyder det hva som er gjennomsnittet i Norge. Tallene sier ingenting om fødselen startet naturlig eller ikke.

* Det vil alltid være 14 dager fra eggløsning til neste menstruasjon, dersom du ikke har blitt gravid. Befruktningen skjer innen et døgn etter eggløsning. Spermiene kan faktisk ligge i egglederen og rundt eggstokken og vente på at eggløsningen skal skje opptil fem dager. For enkelhets skyld regner vi allikevel med at befruktningen skjer i slutten av andre uke. Selve svangerskapet vil vare ca 40 uker. Dersom du ikke føder på dato for termin, betyr ikke det nødvendigvis at du har hatt et kortere eller lengre svangerskap enn normalt.

0 Shares