Hva er en styrtfødsel?

Mange vordende mødre skulle nok ønske at fødselen går kjapt og greit for seg. Og noen ganger går fødselen veldig raskt! Men for de som rammes av såkalte styrtfødsler, kan situasjonen også oppleves som noe dramatisk.

I dette innlegget ser vi nærmere på styrtfødsler, og hva som kjennetegner disse. OBS: Husk å konsultere en jordmor eller lege så snart som mulig dersom du tror at fødselen din kan ha startet.

Dette er stadiene i en fødsel

Ifølge Store Medisinske Leksikon (SML) har en fødsel et spesifikt forløp, bestående av ulike stadier. Før vi forklarer hva en styrtfødsel er, er det greit å ha litt kunnskap om hvordan en fødsel typisk utspiller seg. Her er en oversikt:

  1. Forstadier (før fødselen): Kynnere. Barnet fester hodet i bekkenet. Kan pågå over flere uker.

2.

Åpningsfasen: Livmorens muskulatur trekkes sammen og livmormunnen åpnes

  • Latensfase: Relativt svake rier. De første tegnene på at fødselen er i gang. Fasen kan typisk vare i 9 til 12 timer blant førstegangsfødende.
  • Aktiv fase: Starter idet livmormunnen har en åpning på 4 cm. Riene øker i styrke, og kommer hvert 3. til 5. minutt, hver med en varighet på 30–45 sekunder. Varer til mormunnen har en åpning på 10 cm. Barnet trenger ned mot bekkenet. Fasen varer normalt sett i 5–18 timer. Mot slutten av åpningsfasen går vanligvis vannet.

3.

Utdrivningsfasen:

Aktiv fase: Den fødende begynner å presse. Barnets hode kan være synlig i skjedeåpningen. Barnet presses ut.

Latensfase: Mormunnen åpner seg fullstendig. Ingen trykketrang enda.

4. Etterbyrdsfasen: En stund etter fødselen får kvinnen nye (mildere) rier, og morkake, navlesnor og fosterhinne støtes ut.

Styrtfødsel – en definisjon

En styrtfødsel er ifølge SML en fødsel som går svært raskt, eller nærmere bestemt har en varighet på under tre timer regnet fra aktiv fase. Den aktive fasen starter idet mormunnen har en åpning på fire cm.

Du kan med andre ord ha hatt en lengre latensfase før selve styrtfødselen starter. Sånn sett vil man kanskje kunne si at fødselen egentlig har vart noe lenger enn hva varigheten på styrtfødselen skulle tilsi.

I gjennomsnitt vil aktiv fase av åpningsfasen vare i 8–18 timer blant førstegangsfødende, og 5–12 timer blant gravide som har født tidligere. Når det hele skjer på under tre timer, går fødselen derfor betydelig raskere enn hva som er «vanlig».

Styrtfødsel med nr. 1 eller som andregangsfødende?

Det kan være forskjell på styrtfødsler blant andre- og førstegangsfødende. Ofte går fødselen noe raskere hos dem som har født tidligere. Derfor sier man gjerne først at det er en styrtfødsel når fødselen tar under to timer om du er fleregangsfødende.

Er det derimot snakk om din første fødsel, brukes begrepet styrtfødsel så lenge fødselen tar under tre timer.

Ellers kan vi også nevne at styrtfødsler er noe hyppigere forekommende blant kvinner som har født tidligere. I slike tilfeller vil ofte mormunnen kunne åpne seg svært raskt fra 3–4 cm til 10 cm, altså full åpning.

Noen kvinner som har født tidligere, kan ha en aktiv åpningsfase på bare en time – eller noen ganger enda mindre.

Er styrtfødsel arvelig?

Mye kan tyde på at styrtfødsler går i arv, eller at de oftere forekommer dersom den fødende kvinnen har en mor eller bestemor som også har hatt styrtfødsler. Spør gjerne din egen mor om hun selv har opplevd dette, dersom du er usikker.

For noen kan tanken på en styrtfødsel virke positiv, ettersom de ønsker å bli ferdig med fødselen så snart som mulig. Andre gruer seg, fordi styrtfødsler ofte kan oppleves mer dramatiske.

Er en styrtfødsel vondere enn normale fødsler?

Mange kvinner som har opplevd både vanlige fødsler og styrtfødsler, vil si at sistnevnte er vondere. Dette skyldes nok at mormunnen åpner seg veldig raskt. Da kan du få kraftige og langvarige rier, siden alt som vanligvis skjer over mange timer skal skje på kort tid.

I tillegg til at fødselen kan oppleves smertefull, kan den også gå så kjapt at du ikke rekker å komme deg til sykehuset i tide. Opp gjennom årene har man kunnet lese mange historier i mediene om kvinner som føder på vei til sykehuset (eller andre steder).

Dette kan også føre til at man ikke rekker å få eventuelle smertestillende midler som epidural, før barnet melder sin ankomst. Men heldigvis ender de aller fleste fødsler godt, enten mor har fått smertelindrende eller ikke.

Andre ganger rekker ikke far eller andre du ønsket å ha med deg under fødselen å komme frem i tide, fordi fødselen går så fort. Dette kan nok oppleves som litt sårt, men er slettes ikke uvanlig.

Hvor vanlig er styrtfødsel?

Det er vanskelig å finne tall på hvor vanlig det er med styrtfødsel, og hvor stor andel av alle fødsler som skjer på under tre timer. Samtidig er styrtfødsler noe vanligere blant kvinner som tidligere har født, enn blant de som føder for første gang.

Flere faktorer spiller med andre ord inn. Dersom du er bekymret for styrtfødsel, kan det hjelpe å prate med jordmor eller lege i forkant av fødselen. Kanskje vil du bekymre deg mindre dersom du får høre at de aller fleste fødsler ender veldig godt.

Fødselen er en heftig opplevelse

Enten du ender opp med å føde på et par timer eller om fødselen tar mer enn en dag, kan du være stolt over hva kroppen din får til. De fleste kvinner som har født, opplever det som en heftig, uvirkelig og følelsesladet opplevelse som er ulikt alt annet.

Det å bære frem et barn i (vanligvis) ni måneder er i seg selv en bragd. Du har kanskje slitt med svangerskapsplager som kvalme, tungpustethet eller smerter i bekkenet. Og nå skal det hele avsluttes med selve fødselen.

Alle fødsler er helt unike, men alle er samtidig magiske på sin helt egen måte. Når fødselen endelig er overstått, kan du møte det lille mirakelet du har laget. Og da vil sannsynligvis både morgenkvalme og fødselsrier glemmes bort.

Lykke til med fødselen, enten det viser seg å bli en styrtfødsel eller vanlig fødsel!