Hvordan skrive fødebrev?

Dersom er gravid, kan du uttrykke dine ønsker og tanker omkring fødselen ved hjelp av et såkalt fødebrev. Men hva skal du egentlig skrive i fødebrevet, og er det egentlig noe du gjøre?

Dette er noen av spørsmålene vi besvarer i denne guiden.

Hva er et fødebrev?

Et fødebrev er et skriv den gravide utarbeider i forkant av fødselen, og tar med til sykehuset når tiden er inne. Skrivet kan også omtales som en fødselsplan eller et ønskebrev, da dette i stor grad gjenspeiler innholdet.

Noen skriver fødebrevet hjemme og tar det med når de drar til sykehuset. Andre får en mal eller liste under svangerskapskontrollen hos jordmor.

Fødebrevet leveres til lege eller jordmor ved fødeavdelingen, slik at personellet kan få innsikt i dine behov og ønsker i forbindelse med fødselen.

Må man skrive fødebrev?

Nei, det å skrive en fødselsplan eller et fødebrev er helt frivillig. Mange kvinner føder uten å ta med seg et skriv som dette, uten at det nødvendigvis gir en dårligere fødselsopplevelse.

Men dersom du har spesifikke tanker eller ønsker rundt fødselen, kan det å skrive et fødebrev uansett være en god idé. Dette er helt opp til deg selv.

Hvorfor skrive fødebrev?

Den viktigste grunnen til å skrive et fødebrev, er at du på en oversiktlig måte kan kommunisere hva som er viktig for deg i forbindelse med fødselen. Det kan potensielt være vanskelig å uttrykke dette når du allerede er i gang med å føde.

Når du kommer til sykehuset, har gjerne fødselen allerede startet. Da har du kanskje nok med å puste og fokusere på deg selv og barnet. Kanskje er du også stresset eller nervøs, og sliter med å huske på alt du hadde tenkt å si til personellet på fødeavdelingen.

Med et fødebrev har du alt svart på hvitt. Det er også lett for jordmor og øvrig personell å få oversikten som trengs, og de kan gå tilbake og lese brevet på nytt om de skulle glemme noe.

Eksempel på innhold i et fødebrev

Når du skal skrive et fødebrev, er det viktig å være kortfattet og presis. Skriv gjerne brevet i stikkordsform, slik at helsepersonellet raskt og enkelt får oversikten de trenger. Det kan være veldig travelt på fødeavdelingen, og jordmor har neppe tid til å lese en «bok».

Så, hvordan skal du egentlig skrive fødebrev? Eller rettere sagt – hva bør du ta med? Vel, det er helt opp til deg. Det viktigste er at du får med det som er viktigst for deg. Her er noen forslag til hva du kan nevne i fødebrevet ditt:

Ønsker rundt fødsel og smertelindring

Mange gravide synes det er fint å kunne si litt om hva slags ønsker de har rundt fødselen og hvordan denne skal foregå. Det kan være vanskelig å planlegge fødselen i detalj, da den kan forløpe annerledes enn hva du hadde trodd.

Men skriv gjerne ned de ønskene du måtte ha. Noen ønsker for eksempel å føde i badekar dersom dette er en mulighet, eller å ikke få smertestillende. Tenk gjerne over følgende:

  • Fødestilling og -måte
  • Bruk av smertelindrende medikamenter eller narkose
  • Ønsker du at studenter skal kunne være til stede (eller ikke?)
  • Hva får deg til å slappe av (dempet belysning, rolige stemmer etc.)?

Din generelle holdning til det å føde

Du kan også si noe om din holdning til fødselen som venter. Noen kan fortelle at de er trygge på seg selv og at fødselen skal gå fint, og har kanskje født tidligere. Andre har aldri født, og føler seg mer usikre rundt forløpet.

Ved å si litt om holdningen din til fødselen, kan personellet tilpasse seg behovene eller forutsetningene dine.

Ting du frykter eller er redd for

Det er ikke uvanlig å slite med angst, frykt eller negative tanker rundt fødselen. Mange gruer seg, og er engstelige for det som skal skje. Noen har en generell fødselsangst, mens andre er redd for mer spesifikke ting, som sprøyter, blod eller sykehus.

Fortell hva du er redd for, slik at personellet i så stor grad som mulig kan gjøre opplevelsen mest mulig positiv for deg.

Opplevelser du har hatt som kan påvirke fødselen

Mange har opplevd ting i livet som kan gjøre omstendighetene rundt fødselen mer utfordrende. Noen har for eksempel blitt utsatt for overgrep, og kvier seg for å være avkledd eller å bli berørt.

Andre har opplevd traumatiske eller vanskelige fødsler tidligere, og er engstelige for at noe lignende skal skje igjen.

Kultur og religion

Mange gravide har en spesiell kulturtilhørighet eller religiøs levemåte som kan påvirke deres ønsker under fødselen. Dersom dette gjelder deg, kan det være kjekt å få dette med i fødebrevet.

Noen kan for eksempel ønske å være mest mulig tildekket under fødselen, noe som kan handle om alt fra personlige preferanser til religion.

Partners følelser og tanker omkring fødselen

Det er ikke uvanlig at far eller partner er minst like nervøs som den som skal føde, eller har spesielle tanker rundt fødselen. I så fall kan det være greit å inkludere noen ord om dette i et fødebrev. Kanskje far ikke tåler synet av blod?

Partner kan også være redd for sykehus, eller vil unngå å se på dersom du skal få sprøyter. Få det ned i så fall ned på papiret!

Skrive fødebrev med mal som utgangspunkt?

Dersom du er usikker på hvordan du skal strukturere fødebrevet ditt, kan det være greit å benytte seg av en mal. I så fall trenger du bare å fylle inn tekst som er relevant for deg, mens oppsettet og formateringen allerede er klar.

Men i de fleste tilfeller vil man kunne skrive et kort og greit fødebrev uten hverken mal eller pen formatering. Det viktigste er tross alt at det du vektlegger blir videreformidlet på en ryddig og oversiktlig måte. Bruk stikkord og hold det kort.

Og skulle du ikke ha noen spesielle tanker eller ønsker rundt fødselen, er det også helt greit å droppe fødebrev. Finn ut hva som passer best for deg, og gjør det du føler deg mest komfortabel med.