Tegn på at fødsel nærmer seg 

For den gravide er ventetiden ofte lang, og mange gleder seg stort til å møte den nye verdensborgeren. Men hvordan kan du egentlig vite om fødselen nærmer seg? Det finnes en rekke symptomer på at det store øyeblikket ikke er så langt unna. 

Her gir vi deg oversikt over de vanligste tegnene! 

1. Regelmessige rier 

Et av de første tegnene på at fødselen nærmer seg i et normalt svangerskap, er ifølge NHI.no at kvinnen får rier. Dette kan beskrives som muskulære sammentrekninger i livmoren, og ofte er disse nokså uregelmessige i begynnelsen.  

Ofte feiltolkes rier som rygg- eller fordøyelsessmerter. Når fødselen begynner å nærme seg, vil riene bli mer regelmessige og hyppige. Hold gjerne oversikt over hvor lang tid det går mellom riene og vurder intensiteten, da dette sier noe om hvorvidt fødselen er i gang. 

OBS: Kynnere kan mistolkes som rier 

Dersom livmoren trekker seg sammen, er det ikke sikkert at det faktisk er snakk om rier. Ifølge NHI.no vil livmoren øve seg på fødselen gjennom store deler av svangerskapet, noe som innebærer at musklene strammer seg. Slike sammentrekninger kalles for kynnere. 

Kynnere kan likevel tyde på at fødselen nærmer seg, ettersom de ofte blir mer hyppige mot slutten av graviditeten. Med det sagt, er det også mange kvinner som har kynnere tidlig i svangerskapet. 

Hvis muskelsammentrekningene ikke øker i intensitet eller ledsages av øvrige tegn på at du skal føde, er det mest sannsynlig bare snakk om kynnere. Når det gjelder kynnere, vil dessuten sammentrekningene være uregelmessige, noe som skiller dem fra rier. 

2. Tegningsblødning eller rosa utflod 

Idet fødselen starter vil slimproppen som befinner seg i livmorhalsen presses ut. Denne «proppen» har utgjort en barriere mellom barnet i livmoren og skjeden gjennom graviditeten. 

Når slimproppen presses ut, vil kvinnen kunne oppleve en liten blødning med slim. Dette omtales ofte som «tegningsblødning». 

3. Vannet går 

Når fosterhinnen brister vil fostervannet – som er en blank og klar væske – fosse eller sildre ut fra skjeden, ifølge NHI.no. Man sier da at «vannet går», og dette er et klassisk tegn på at fødselen nærmer seg. Samtidig er det mange som ikke opplever at vannet går tidlig i fødselsprosessen. 

Men dersom du skulle oppleve at vannet går, er det på tide å kontakte lege eller fødeavdeling. Du bør også forberede deg på å dra til sykehuset, der en lege eller jordmor vil undersøke deg nærmere. 

Under denne undersøkelsen vil det blant annet avgjøres hvordan fosteret ligger i magen, hvor langt på vei fødselen er og om fosterets hjerte slår som det skal. 

Merk deg at det ikke nødvendigvis er så mye fostervann som kommer ut. Ifølge jordmor Christine Nordkvelde, vil det ofte være beskjedent med væske dersom barnets hodet har kommet et stykke ned i bekkenet. 

4. Murring og smerter i bekken, rygg og underliv 

Jordmor Nordvelde forklarer at mange vordende mødre også opplever smerter i underlivet og korsryggen i dagene før fødselen. Smertene oppleves gjerne som murrende.  

Mange kvinner har også bekkenløsningssmerter når det nærmer seg, ettersom bekkenet gjør seg klart for fødselen. 

5. Løs mage og hyppig vannlating 

Når fødselen nærmer seg er det mange kvinner som opplever løs mage eller diaré. Dette kan blant annet skyldes at babyen presser mot tarmene. Ifølge jordmor er dette helt normalt, og ingenting å bekymre seg for. 

Du kan også oppleve at du må tisse oftere enn du pleier, noe som skyldes press fra barnet mot blæren. 

6. Nedpress 

Før fødselen vil mange kvinner oppleve såkalt nedpress, ifølge Nordkvelde. Nedpress innebærer at barnet beveger seg lengre ned i mors fødselskanal. Dette kan nesten gi en følelse av at barnet er på vei ut, og oppleves av mange som ubehagelig. 

Noen kvinner opplever også at magen «syker», altså at kulen blir lavere. Ved hjelp av en vaginal undersøkelse kan legen eller jordmoren finne ut om fødselen er like rundt hjørnet. 

7. Latentfasen (4–5 cm åpning) 

Når fødselen er i gang, starter også mormunnen å åpne seg. I denne fasen nærmer ikke fødselen seg, men er allerede i gang. Likevel kan fasen være forholdsvis langvarig, og ifølge Helsenorge.no er det den lengste fasen av fødselen

Fasen starter fra det er mindre enn 10 minutter mellom hver regelmessige sammentrekning. Denne fasen varer frem til du får 4 til 5 cm åpning i mormunnen. Du går da over i aktiv fase av fødselen, og riene blir kraftigere.  

Ifølge jordmor Nordkvelde kan enkelte kvinner gå rundt med 4–5 cm åpning i et par uker før fødselen – uten å oppleve rier. Husk også på at du hverken ser eller merker det når livmorhalsen starter å åpne seg. 

8. Økt appetitt 

Ifølge Nordkvelde kan enkelte kvinner oppleve en plutselig økning i appetitten når fødselen nærmer seg. Så dersom du merker at du har lyst på mer mat enn du pleier, kan dette være et tegn på at ting begynner å nærme seg. 

Dette er imidlertid et nokså diffust tegn på nærstående fødsel, og kan også skyldes at du rett og slett bare er sulten. Du spiser tross alt for to! 

Regelmessige rier er blant de sikreste tegnene 

Det finnes altså mange ulike symptomer som kan tyde på at fødselen nærmer seg. Noen av symptomene kan imidlertid være nokså diffuse, og ikke alle opplever tiden før fødsel likt.  

Slimproppen kan løsne og deretter lages på nytt, og løs mage kan ha en rekke årsaker, ifølge Libero. Det sikreste og mest tydelige tegnet på at fødselen nærmer seg, er regelmessige og kraftige rier. Opplever du omkring 2–3 rier per ti minutter over to timer, er nok fødselen nærme! 

Når bør man kontakte fødeavdelingen? 

Som vordende mor kan det være vanskelig å vite når det er på tide å kontakte føden, kanskje spesielt om du er førstegangsfødende. Ifølge Oslo Universitetssykehus bør du kontakte fødeavdelingen dersom du har etablerte rier som kommer hvert femte til sjette minutt

Samtidig oppfordrer sykehuset mødre som har lang reisevei, tidligere komplikasjoner under graviditeten eller raske fødsler, å kontakte fødeavdelingen allerede når riene starter. På den måten kan du potensielt unngå å måtte føde i bilen på vei til sykehuset. 

Er du usikker så er det alltid bedre å kontakte fødeavdelingen for å få deres vurdering og råd!

Kun et fåtall av alle fødsler skjer på termindato 

Mange mødre bruker nok termindatoen som rettesnor for når fødselen vil finne sted. Det er nok ikke uvanlig å bli ekstra var for kroppslige symptomer i dagene før termindato. Samtidig er det viktig å huske på at kun 5 til 10 % av alle fødsler skjer på forventet termindato. 

Ifølge NHI.no er det faktisk like normalt å føde to uker etter termindatoen, som to uker før. Det kan være frustrerende å ikke vite når fødselen vil skje, men her er det altså naturen som styrer. Noen ganger kan det imidlertid være aktuelt med igangsettelse av fødsel eller planlagt keisersnitt. Da vil du ofte ha en spesifikk dato å forholde deg til.