Gravid som student? 

Dersom du blir gravid som student, kan det dukke opp spørsmål relatert til gjennomføring av studieløpet og det økonomiske. Det kan være vanskelig å finne ut hva du har rett på, og mange forhold spiller inn. 

Her er oversikten du trenger! 

Hva har du rett på når du er gravid som student? 

Det å være student innebærer gjerne at du har litt trang økonomi, noe som gjør at mange ser seg nødt til å jobbe ved siden av studiene. Noen mottar kun penger fra Lånekassen, og jobber ikke utenom. Din situasjon avgjør hva du har rett på av økonomisk støtte. 

Både NAV og Lånekassen kan hjelpe deg dersom du skulle bli gravid og få barn under studietiden. 

Foreldrepenger fra NAV 

Foreldrepenger er en stønad som er ment å erstatte inntekten din i tiden du er hjemme med barn i etterkant av en fødsel. For studenter som har hatt inntekt ved siden av studiene, kan det være aktuelt å søke om foreldrepenger. 

Ifølge NAV.no må du oppfylle disse kravene for å kunne få foreldrepenger som student: 

  • Du har nylig fått eller venter barn 
  • Du har hatt inntekt i minimum 6 av de siste 10 månedene 
  • Du har tjent minimum 59 310 kroner/år 
  • Du er bosatt i Norge og er medlem av folketrygden 

Merk at stipend eller studielån fra Lånekassen ikke regnes som inntekt, og dermed ikke gir rett på foreldrepenger. Har du derimot jobbet ved siden av studiene, kan du ha opptjent et godt nok inntektsgrunnlag. 

Engangsstønad fra NAV 

Dersom du ikke har rett på foreldrepenger, oppfordrer NAV deg til å søke om engangsstønad i stedet for. En søknad om engangsstønad kan innvilges dersom du ikke har hatt inntekt som gir rett på foreldrepenger, du bor i Norge og er mor til barnet. 

Medmor eller far kan også ha rett på engangsstønad i visse tilfeller. Stønaden er ment å skulle dekke en del av utgiftene man har når man får barn. Engangsstønaden er på 92 648 kroner (per mars 2024). 

Ifølge NAV.no vil studenter i Norge som hovedregel ha rett på engangsstønad om de får barn. Om du studerer i utlandet og mottar penger fra Lånekassen, vil du vanligvis også ha rett på engangsstønad. 

Foreldrestipend hos Lånekassen 

Dersom du blir gravid som student og får barn, kan du også ha rett på foreldrestipend fra Statens lånekasse for utdanning. Du vil ikke få utbetalt mer fra Lånekassen enn du gjorde tidligere, men lånet du mottar i perioden blir istedenfor omgjort til stipend. 

Merk at skolepengelån for nettbaserte studier i utlandet og eventuelle tilleggslån ikke vil bli omgjort. Du kan søke om foreldrestipend etter fødselen, og du har rett på foreldrestipend samtidig som du får eventuelle foreldrepenger fra NAV. 

Skal du ha rett på foreldrestipend fra Lånekassen må du være under utdanning eller ha permisjon fra studiene dine. Om du skulle avbryte utdannelsen, vil du ikke motta stipendet.  

Merk at du dessuten må ha vært i utdanning i minimum fire måneder før fødselen. Om du får innvilget foreldrestipend fra Lånekassen, vil du ha rett på stipendet i opptil 49 uker. Du kan ta permisjon tre uker før fødsel, og deretter i ytterligere 46 uker. 

Ekstra lån og stipend til studenter med barn 

Dersom du har barn og studerer til høyere utdanning, kan du ha rett på høyere stipend og lån fra Lånekassen. Dette gjelder også dersom du har barn mens du går på fagskole eller er elev på grunnskole eller videregående skole uten ungdomsrett. 

Hvis du studerer fulltid, vil du i 2024 ha rett på opptil 1 954 kroner i barnestipend for ett barn. Har du to eller tre barn, har du rett på henholdsvis 3 908 eller 5 179 kroner. Samboer eller ektefelles inntekt/formue kan påvirke beløpet du har rett på. Mer informasjon finner du her.  

Lånekassen vurderer automatisk om du har rett på barnestipend. Når det gjelder tilleggslån, er dette noe du må søke om utenom. Har du barn under 16 år og selv har fylt minst 18 år, kan du låne opptil 55 820 kroner per år ekstra. Merk at dette lånet ikke kan omgjøres til stipend. 

Fått barn mens du er elev på videregående skole? 

Dersom du har ungdomsrett og går på grunnskole eller videregående (eller er lærling), kan du også ha rett på barnestipend fra Lånekassen. Dette forutsetter at barnet (eller barna) bor minimum 40 % av tiden hos deg. 

I 2024 er barnestipendet for elever på videregående på 1 954 kroner per måned. Dersom du har mer enn to barn, vil satsen være på 1 271 kroner for øvrige barn. 

Barnehager for barn av studenter 

Etter at permisjonen er over for mor og far (eller medmor), er det tid for å ta fatt på studiene igjen – og kanskje jobb, også. Da er det godt å vite at det finnes gode muligheter for barnepass. 

I Norge finnes det en rekke studentsamskipnader som tilbyr barnehager for studenter med barn, inkludert SiO, SiB og SiT. Disse barnehagene er viktige velferdstilbud for studenter med barn, og sikrer et tilpasset barnehagetilbud. 

Barnehagetilbudet for norske studenter kan bidra til å lette dagen som student og småbarnsmor eller -far. Barnehagene er ofte lokalisert i nærheten av utdanningsstedet eller i populære studentboligområder. Dette kan forenkle logistikken i hverdagen. 

Fordeler og ulemper ved å være gravid som student 

Det å være gravid som student kan oppleves som både positivt og negativt. Noen synes det er vanskelig å være gravid og få barn når økonomien er relativt trang. Det å ha barn mens man skal pugge til eksamener og jobbe med innleveringer kan også by på utfordringer. 

Samtidig er du kanskje ung og sprek, noe som kan være en fordel når du har aktive småbarn. Noen ønsker seg dessuten barn tidlig, og velger bevisst å få barn mens de enda studerer. 

Uønsket gravid som student? 

Noen ganger kan studenter oppleve å bli gravide uten  at det var planlagt eller ønsket. I så fall kan det være greit å ha noen å snakke med, enten det er en studentpsykolog, partneren, studievenner eller familie. 

Kvinner som ikke ønsker å beholde barnet, vurderer kanskje å ta abort. Selvbestemt abort er noe mange unge kvinner velger, dersom de ikke er klare for å få barn enda. Andre velger å beholde barnet, selv om det i utgangspunktet ikke var planlagt. 

Det finnes mange grunner til at en kvinne ikke ønsker å få barn, eller vil utsette dette noen år. Ikke alle er i et fast forhold, og dårlig økonomi eller egne visjoner om hvordan studietiden skal være kan også spille en rolle. 

Det viktigste er at du gjør det valget som føles riktig for deg