Hvor lenge går man gravid?

Varigheten på en graviditet kan variere mye fra svangerskap til svangerskap. Noen føder rundt termindato, mens andre føder tidligere eller senere. For å kunne kalle graviditeten fullendt, må fødselen skje i uke 37 eller senere.

Her ser vi nærmere på hvor lenge man går gravid!

De fleste graviditeter varer i 9 måneder

Selv om mange føder allerede i syvende eller åttende svangerskapsmåned, regnes ni måneder som «vanlig» varighet på en graviditet. Ni måneder kan virke lenge, og ofte føles det også som en evighet. Vel, særlig om du sliter med svangerskapsplager!

Samtidig er det positivt om barnet blir i magen frem til graviditeten er fullendt. På den måten får fosteret tid til å modne lunger og andre vitale organer, og å legge på seg. Dette gjør den lille mest mulig rustet for livet utenfor magen.

Hvor mange uker er man gravid?

Ifølge Helsenorge.no, varer en graviditet normalt sett et sted mellom 37 og 42 uker. Om du skulle føde tidligere enn dette, omtales gjerne barnet som for tidlig født eller prematurt.

I gjennomsnitt varer svangerskapet i 40 uker og 3 dager. Dette tilsvarer 283 dager. Skulle graviditeten vare i mer enn 294 dager eller 42 uker, sier man ofte at svangerskapet er overtidig. I så fall vil fødselen sannsynligvis bli igangsatt.

Tre trimestere

Graviditeten deles gjerne inn i tre trimestere, som hvert varer i tre måneder. Men ettersom et svangerskap vanligvis varer i 40 uker eller 283 dager, er ikke tallet mulig å dele på tre. Derfor er det vanlig å dele inn svangerskapets trimestere på følgende måte:

  • 1. trimester: Uke 0–12/13
  • 2. trimester: Uke 13/14–26/28
  • 3. trimester: Uke 27/29–40

Grensene er med andre ord litt uklare. Ifølge Store Medisinske Leksikon, synes inndelingen å ta utgangspunkt i forskjellige milepæler gjennom graviditeten. Etter uke 12 kan for eksempel øvre del av livmoren kjennes over kvinnens bekkenkant, og faren for spontanabort reduseres.

Andre omtaler 1., 2. og 3. trimester som henholdsvis 1–3 måned, 4–6 måned og 7–9 måned av graviditeten.

Plager gjennom svangerskapets trimestere

I første trimester er mange gravide plaget av svangerskapskvalme og andre tidlige graviditetssymptomer. Det er også vanlig å kjenne at brystene er ømme, og mange opplever økt søvnbehov.

Ofte sies det at andre trimester er det beste, og der kvinnen i minst grad opplever plager. Mange føler at de gløder, og har mer energi enn i første trimester. Dette kan imidlertid variere mye!

I tredje trimester begynner magen å bli virkelig stor, noe som kan gi økt forekomst av plager i rygg og bekken. Mot slutten av graviditeten begynner mange å kjenne på både kynnere, bekkenløsning og fordøyelsesplager som halsbrann.

Fosterets utvikling gjennom graviditeten

Barnet befinner seg i starten av første trimester i de tidlige utviklingsstadiene, kimperioden og embryonalperioden. Fra uke 9 snakker man om føtalperioden, og barnet omtales nå som et foster.

I andre trimester har fosteret utviklet seg nok til at man kan fastslå kjønn. Barnet kan også bevege øynene, og utvikler hørsel, negler og hår. Mot slutten av trimesteret begynner fosterets lunger å produsere surfaktant, som er viktig for lungefunksjonen.

I tredje trimester fortsetter lungene å modnes frem mot fødselen. Barnet legger mye på seg, og alle organsystemene utvikler seg ferdig. Mot slutten av trimesteret vil babyen legge seg med hodet ned mot bekkenet.

Hvor lenge bør graviditeten vare?

Ifølge Helsenorge.no, vil de fleste barn som blir født etter 32. svangerskapsuke overleve uten problemer. Barnet kan likevel ha noe større helseutfordringer i det lange løp enn barn som fødes ved termin.

Blir den lille født tidligere enn uke 32, må han eller hun sannsynligvis være innlagt på sykehus en periode. Enkelte barn vil ha behov for pustehjelp. Om barnet blir født i uke 23–24 regnes det som veldig prematurt, men kan i mange tilfeller overleve.

Skjer fødselen før 23. svangerskapsuke, vil barnet sjelden overleve.

Følg med på ditt svangerskap uke for uke

For å gjøre ventetiden litt enklere å takle , kan det være kjekt å lese om fosterets utvikling uke for uke. På den måten kan du lære mer om hva som skjer i magen din, og få forståelse for kroppslige endringer.

Samtidig kan du få innsikt i vanlige plager og symptomer gravide gjerne opplever den aktuelle uken.

Les også: Gravid uke for uke

Hvor lenge går man gravid på det meste?

I Norge vil svangerskap regnes som overtidige ved uke 42 + 0, noe som tilsvarer 11 dager etter termindato. Når du er gravid på overtid, kan dette skyldes at termindatoen som først ble satt er feil.

Fødselslege eller jordmor vil avgjøre hvorvidt fødselen skal settes i gang på sykehuset, eller om keisersnitt er nødvendig. Det er heller ikke usannsynlig at fødselen plutselig starter av seg selv.

I løpet av uke 42 vil du som regel uansett få barnet ut, enten det skjer med eller uten hjelp!