Svangerskapsforgiftning

Svangerskapsforgiftning er en tilstand som kun oppstår i forbindelse med graviditet, og rammer omkring 3 % av alle gravide kvinner i Norge. Ofte er det snakk om milde symptomer, men tilstanden kan være farlig og bør derfor tas på alvor.

Her ser vi nærmere på tilstanden, hva slags symptomer den gir og hvordan den behandles. Vi anbefaler deg å oppsøke lege eller jordmor dersom du tror at du kan ha svangerskapsforgiftning.

Hva er svangerskapsforgiftning?

Svangerskapsforgiftning – også kjent som preeklampsi – er en tilstand som kan betegnes som en svangerskapskomplikasjon, og oppstår etter svangerskapsuke 20. Det vanligste er imidlertid at kvinnen rammes etter uke 34.

Tilstanden kjennetegnes blant annet av høyt blodtrykk hos mor, og kan på sikt føre til morkakesvikt.

Tilstanden vil som regel oppstå i det siste trimesteret av graviditeten hos de som rammes. I noen tilfeller kan tilstanden imidlertid oppstå i forbindelse med fødselen, eller like etter forløsningen.

Symptomer på svangerskapsforgiftning

Det finnes en rekke symptomer som kan indikere at mor er rammet av svangerskapsforgiftning. Tilstanden defineres av at den gravide har et blodtrykk på 140/90 mmHg eller mer, samt at det kan påvises proteiner i urinen.

Øvrige organer og systemer kan også påvirkes, inkludert hjerne, nyrer, blod og lever. Barnet i magen kan også ha nedsatt vekst.

Normalt sett vil ikke svangerskapsforgiftning gi den gravide noen tydelige symptomer før tilstanden har begynt å bli alvorlig. Derfor er det viktig å gå til svangerskapskontroll, slik at jordmor eller lege kan oppdage protein i urinen eller høyt blodtrykk tidlig nok.

Har man alvorlig grad av svangerskapsforgiftning, kan dette gi følgende symptomer:

 • Hodepine
 • Synsforstyrrelser (f.eks. øyeflimmer)
 • Kvalme og uvelhet
 • Smerter i øvre del av magen like under ribbeina
 • Kraftig vektøkning
 • Hevelser og ødem i ansikt, armer eller bein
 • Nedsatt bevissthet og kramper (eklampsi)

Risikofaktorer

Når du er på svangerskapskontroll, kan jordmor eller lege avgjøre om du har ekstra stor risiko for svangerskapsforgiftning. Det finnes enkelte faktorer som kan gi økt risiko for at tilstanden oppstår. Her er de viktigste:

 • Tidligere påvist svangerskapsforgiftning (7x økt risiko)
 • Diabetes
 • KMI høyere enn 35
 • Du er eldre enn 40 år
 • Førstegangsgraviditet
 • Svangerskap med to eller flere fostre

Preeklampsi kan raskt forverres

Utfordringen med svangerskapsforgiftning er at tilstanden innimellom kan utvikle seg til en mer alvorlig tilstand, noe som kan skje nokså raskt. Tilstandens navn – preeklampsi (altså «før eklampsi») – viser til at tilstanden kan utvikle seg til såkalt eklampsi.

Eklampsi omtales også som HELLP (Hemolysis, Elevated Liver enzymes and Low Platelet count). Denne tilstanden kan gi alvorlige symptomer, som tap av bevissthet og uregelmessigheter i lever- og blodlevringsfunksjonen.

Dersom man rammes av eklampsi, har man behov for behandling på sykehus så raskt som mulig. Tilstanden kan i verste fall være dødelig eller gi mor varige skader, men det er svært sjelden at gravide dør av svangerskapsforgiftning i Norge.

Siden tilstanden potensielt kan utvikle seg relativt raskt, er det viktig å gjennomføre hyppige svangerskapskontroller.

Hva er årsaken til at svangerskapsforgiftning oppstår?

Ifølge Store Medisinske Leksikon antas det at grunnlaget for svangerskapsforgiftning dannes allerede tidlig i graviditeten.

Under en normal graviditet vil fostercellene som finnes i morkaken grave seg inn i livmorens blodårer slik at muskelceller i disse ødelegges. Dette vil nemlig føre til økt blodtilførsel til morkaken.

Antageligvis kan svangerskapsforgiftning oppstå når den nevnte ødeleggelsen av mors blodårer ikke finner sted. Kort fortalt blir da blodgjennomstrømningen til morkaken redusert.

Preeklampsi antas å oppstå på grunn av at cellelaget på innsiden av blodårene i enkelte organer ikke fungerer som det skal. Dette kan medføre at kroppens kontroll over blodtrykk blir dårligere, og at årene i nyrene skades. Dermed får den gravide proteiner i urinen. Åreveggskader kan også føre til væskeopphopninger og ødem.

Kan svangerskapsforgiftning skade barnet i magen?

Ja, dersom preeklampsi får utvikle seg til eklampsi, kan tilstanden være farlig for både mor og barn. Av den grunn er det vanlig at den gravide må legges inn på sykehuset for overvåkning mens barnet får mulighet til å vokse seg større.

Skulle mor rammes av eklampsi, kan dette føre til komplikasjoner som at morkaken løsner eller at oksygentilførselen til barnet svikter. De eklamptiske anfallene er spesielt farlige dersom mor får flere anfall på rad. Barnet kan da bli født med skader.

Behandling av svangerskapsforgiftning

Ifølge Helsenorge er forløsning av barnet den eneste behandlingen som vil ha helbredende effekt ved alvorlig svangerskapsforgiftning. Noen ganger må fødselen settes i gang, dersom dette er forsvarlig og til det beste for mor og barn.

Så snart morkaken og barnet er ute, vil tilstanden forbedres. Får den gravide svangerskapsforgiftning tidlig i svangerskapet, vil hun ofte måtte legges inn for overvåkning mens barnet får tid til å modnes.

Mor kan også få behandling mot høyt blodtrykk, for eksempel med metyldopa, noe som også reduserer risikoen for fosteret. Den gravide vil også rådes til å få nok hvile, og får sykemelding dersom dette trengs.

Er det snakk om mild svangerskapsforgiftning, vil det stort sett bare være nødvendig med noen ekstra svangerskapskontroller.

Svangerskapsforgiftning kan gjøre keisersnitt nødvendig

Hvis babyen må forløses før termindatoen, vil det finnes to ulike fremgangsmåter. Barnet kan tas ut ved hjelp av keisersnitt, noe som er særlig vanlig dersom det er tidlig i svangerskapet (mindre enn 32 uker). Her vil det være vanskelig å igangsette fødsel.

Er kvinnen 32 uker eller mer på vei, er det også mulig å sette i gang eller indusere fødselen ved hjelp av medikamenter. Før uke 34 vil den gravide først få noen sprøyter med kortison, slik at barnets lunger modnes raskere.

Kan tilstanden komme plutselig?

Dersom du på tidligere svangerskapskontroller har opplevd at alt er greit, kan du likevel få beskjed om at du har preeklampsi på neste kontroll. Svangerskapsforgiftning kan med andre ord plutselig oppstå, men som regel fanges det opp før tilstanden blir alvorlig.

Skulle du plutselig oppleve å få hodepine, hevelser, gå raskt opp i vekt eller ha magesmerter øverst i magen, bør du kontakte lege eller jordmor snarest.

Forekomst av preeklampsi og eklampsi

Ifølge NHI.no vil svangerskapsforgiftning eller preeklampsi ramme omkring 2–4 % av alle gravide kvinner. Når det gjelder den mer alvorlige tilstanden, eklampsi, blir det ikke registrert mer enn ca. 15–20 tilfeller per år i Norge.

Det er med andre ord svært sjelden at gravide rammes av eklampsi eller HELLP-syndrom. Og skulle du rammes, vil du være i gode hender så lenge du kontakter lege eller jordmor så snart som mulig.

Er du langt ut i svangerskapet, vil barnet kunne forløses ved hjelp av for eksempel induksjon (igangsettelse). I så fall vil tilstanden kunne gå over relativt raskt.

Diagnostisering av svangerskapsforgiftning

Mange jordmødre og leger vil allerede ved første svangerskapskontroll kunne si noe om hvorvidt det foreligger økt risiko for svangerskapsforgiftning. Skulle du være spesielt utsatt, kan du bli henvist videre til en spesialist. Hos spesialist vil det blant annet kunne tas blodstrømmålinger og utføres ultralydundersøkelser av barnets vekst.

Husk at det er vanlig å ikke ha symptomer på svangerskapsforgiftning når diagnosen stilles. Ofte blir dette oppdaget når du er på svangerskapskontroll i uke 20 eller senere. Når du er på kontroller vil blodtrykket sjekkes, og det blir også tatt urinprøver.

Skulle det påvises protein i urinen og forhøyet blodtrykk (over 140/90 mmHg), eventuelt symptomer på at andre organer ikke fungerer optimalt, vil du få diagnosen svangerskapsforgiftning.

Man kan også få diagnosen på bakgrunn av andre funn, enten det er høye leverprøver, redusert antall blodplater eller forhøyede mengder urinsyre. Noen ganger oppdages svangerskapsforgiftningen nokså tilfeldig.

Prognose og ettervirkninger

I dag vil de fleste tilfeller av svangerskapsforgiftning fanges opp på et tidlig stadium, slik at tilstanden ikke er til skade for mor eller barn. Skulle du få svangerskapsforgiftning mot slutten av graviditeten, vil fødselen ofte kunne forløpe normalt.

Om du skulle få tilstanden tidligere i graviditeten, kan det bli aktuelt med keisersnitt eller induksjon før termin. I slike tilfeller kan barnet ha behov for oppfølgning, avhengig av hvor tidlig født det ble. Dess lavere fødselsvekt, jo mer oppfølgning er nødvendig.

Som regel vil du bli helt normal igjen etter fødselen, og ikke merke noe til at du har hatt svangerskapsforgiftning.

Forhøyet blodtrykk og hjerte-karsykdommer

Studier viser ifølge NHI.no at kvinner som har vært rammet av svangerskapsforgiftning har høyere risiko for hjerte- og karsykdommer på et senere tidspunkt i livet. Dette skyldes blant annet at man kan utvikle varig forhøyet blodtrykk.

Har du forhøyet blodtrykk, kan dette behandles med blodtrykksmedisin. Av den grunn er det viktig med regelmessig oppfølgning hos legen din i etterkant av fødselen, hvis du har hatt svangerskapsforgiftning.

Foruten bruk av blodtrykksregulerende medisin, vil du sannsynligvis bli anbefalt på ha et sunt og variert kosthold. Det er også lurt å unngå overvekt, og å ha en sunn livsstil med mye fysisk aktivitet.

Snakk med legen din om svangerskapsforgiftning

Mistenker du at du kan være rammet av svangerskapsforgiftning? I så fall bør du snarest kontakte jordmor eller lege for videre undersøkelser. Så lenge du søker hjelp på et tidlig tidspunkt, øker sjansens for at det skal gå bra med både deg og den lille.

De fleste svangerskap ender heldigvis bra, selv om mor skulle rammes av preeklampsi. Lykke til med både svangerskap og fødsel!