Abort

0 Shares

I Norge forteller tallene at mellom 10 og 30 prosent av svangerskapene ender med en spontanbort – og derfor kan man si at det er nokså vanlig. Heldigvis er det slik at de aller fleste lykkes med å bli gravid senere og få friske barn.

Når fosteret støtes ut før det kan overleve utenfor livmoren får man det som kalles for en spontanabort. Dette kan skje så sent som i den 22. svangerskapsuken, men tallene sier at 97% av spontanabortene skjer i løpet av de første 12 ukene (første trimester. Etter dette betegnes det som en prematur fødsel.

Det er sjelden at den nøyaktige årsaken til den enkelte spontanaborten blir nærmere undersøkt, men flertallet av abortene skyldes, i følge studier, genetiske problemene. Det er disse problemene som hindrer en normal utvikling hos barnet. Feilene er som regel tilfeldige og gjør slik at befruktede egg ikke vokser, og ikke nødvendigvis nedarvede problemer fra foreldrene.

Når det gjelder risikofaktorer for spontanabort trekkes høy alder, forandringer i livmoren, kroniske sykdommer, forstyrrelser i koaguleringen, fedme og overfakt samt to eller flere tidligere spontanaborter frem som viktige faktorer (Norsk Helseinformatikk).

Under finner du våre artikler som omhandler abort:

    0 Shares