Amming

0 Shares
Morsmelken som du gir til spedbarnet ditt er den beste maten det kan få, og vi har mange nyttige tips og råd til deg som ammer – og til deg som sliter med det.

Det anbefales fra Helsedirektoratets side at spedbarndet ditt ammes gjennom hele det første året og gjerne enda lenger hvis det er muligheter for de – og at barnet og du har det fint med det. WHO anbefaler sågar amming i to hele år! I løpet av barnets seks første levemåneder behøver man ikke gi det noe annen mat eller drikke enn morsmelk – men det betinger at barnet vokser slik som det skal.

Begrepet fullamming innebærer at barnet ditt kun får morsmelk og eventuelle tilskudd av medisiner, mineraler og vitaminer. Delamming er et begrep som brukes når morsmelken blir supplert av morsmelkersttning. Oppstår det vanskeligheter med ammingen eller dere får behov for hjelp er det greit å oppsøke råd fra helsesøster eller jordmor. Dette kan man gjøre enten ved å oppsøke helsestasjonen eller gjennom et hjemmebesøk.

Under finner du alle våre artikler som omhandler amming og her kan du finne mye nyttig informasjon.

0 Shares