Barns psykiske helse

0 Shares

Hva husker vi egentlig av hvordan det er å være et barn? Barnepsykiatrene Hilchen Sommerschild og Berit Grøholt har skrevet artikler om hva som kjennetegner barn som opplever livet tungt og hva man kan gjøre for å hjelpe på problemene.

Under finner du alle artiklene som ligger tilgjengelig her på Baby.no

0 Shares