Hva skjer på 6 ukers kontroll?

Den første tiden etter fødsel er en periode fylt med mange nye opplevelser, følelser og utfordringer for både foreldre og baby. Seks uker etter fødsel er en viktig milepæl, og derfor tilbys alle nybakte mødre og deres babyer en 6 ukers kontroll.

Dette er en viktig sjekk for å sikre at både mor og barn har det bra og utvikler seg normalt. I denne artikkelen skal vi se nærmere på hva som skjer under denne kontrollen, hva du kan forvente, og hvorfor den er viktig.

Formål med 6 ukers kontroll

6 ukers kontrollen har som hovedformål å vurdere helsen og utviklingen til både mor og barn. Dette inkluderer fysisk helse, psykisk velvære, og amming eller ernæring.

Kontrollen gir også mulighet for foreldre å stille spørsmål og få råd om de utfordringene de kanskje opplever i den første tiden etter fødselen.

Hva skjer med mor?

For moren innebærer 6 ukers kontrollen en grundig vurdering av hennes fysiske og psykiske helse. Dette inkluderer flere aspekter.

 • Fysisk helse: Legen eller jordmoren vil undersøke hvordan kroppen har kommet seg etter fødselen. Dette inkluderer sjekk av sting eller eventuelle sår, tilheling av fødselsrifter eller keisersnitt, og vurdering av bekkenbunnens tilstand. Blødninger og menstruasjonssyklus kan også bli diskutert.
 • Psykisk helse: Den psykiske helsen er like viktig som den fysiske. Mange kvinner opplever hormonelle forandringer, fødselsdepresjon eller angst etter fødselen. Legen eller jordmoren vil spørre om hvordan moren føler seg psykisk, og tilby støtte eller henvise til spesialist dersom det er nødvendig.
 • Amming og ernæring: Hvis moren ammer, vil helsepersonellet spørre om hvordan dette går og gi råd hvis det er utfordringer. For mødre som ikke ammer, vil de diskutere alternative ernæringsmetoder og sikre at barnet får den nødvendige næringen.
 • Prevensjon: 6 ukers kontrollen er også en tid for å diskutere prevensjon. Det er viktig å snakke om hvilke metoder som passer best for moren, spesielt hvis hun ikke ønsker å bli gravid igjen med det første.

Hva skjer med babyen?

For babyen fokuserer 6 ukers kontrollen på vekst, utvikling og generell helse. Dette innebærer flere viktige sjekkpunkter.

 • Vekt og lengde: Babyens vekt og lengde vil bli målt for å sikre at barnet vokser som forventet. Dette er en viktig indikator på barnets generelle helse og ernæring.
 • Hodeomkrets: Måling av hodeomkretsen er viktig for å følge med på hjernens vekst og utvikling. Unormale endringer kan indikere underliggende helseproblemer som trenger oppfølging.
 • Reflekser og motoriske ferdigheter: Helsepersonellet vil teste ulike reflekser som sugerefleks, griperefleks og skrekkrefleks, for å sikre at nervesystemet fungerer som det skal. De vil også vurdere babyens motoriske ferdigheter, som hvordan barnet løfter hodet og beveger seg.
 • Hjerte og lunger: En grundig undersøkelse av hjerte og lunger, gjennom lytting med stetoskop, er en del av kontrollen. Dette hjelper med å oppdage eventuelle mislyder eller pustevansker som kan kreve videre undersøkelser.
 • Syn og hørsel: Selv om nyfødtes syn og hørsel ikke er fullt utviklet, vil helsepersonellet sjekke for grunnleggende reaksjoner på lys og lyd. Dette kan inkludere å se om babyen følger lys eller objekter med øynene, og om den reagerer på høye lyder.
 • Navle og kjønnsorganer: Babyens navle og kjønnsorganer vil bli sjekket for tegn på infeksjon eller andre problemer. Dette er viktig for å sikre at navlestrengen har helbredet ordentlig, og at kjønnsorganene utvikler seg normalt.

Spørsmål og bekymringer

6 ukers kontrollen er også en tid for foreldrene å stille spørsmål og diskutere eventuelle bekymringer de måtte ha. Dette kan inkludere alt fra søvnmønstre og gråt, til rutiner for bading og stell.

Helsepersonellet er der for å støtte og veilede foreldrene i denne nye fasen av livet.

Viktigheten av 6 ukers kontroll

Denne kontrollen er en viktig del av barselomsorgen, fordi den gir en mulighet til å fange opp problemer tidlig.

For mor kan dette bety å oppdage og behandle fødselsdepresjon før den blir alvorlig, eller å få hjelp med ammeproblemer. For babyen kan det bety å identifisere og behandle helseproblemer før de utvikler seg videre.

Forberedelser til 6 ukers kontroll

For å få mest mulig ut av kontrollen, kan det være lurt å forberede seg. Her er noen tips.

 • Skriv ned spørsmål: Noter ned eventuelle spørsmål eller bekymringer du har, slik at du ikke glemmer dem under besøket.
 • Observer babyens rutiner: Ha en oversikt over babyens spise- og søvnmønster, samt eventuelle uvanlige symptomer du har lagt merke til.
 • Diskuter med partneren: Snakk med partneren din om deres observasjoner og spørsmål. Det kan være nyttig å ha begge perspektiver under kontrollen.

Ikke gå glipp av 6 ukers kontrollen!

6 ukers kontrollen er en viktig milepæl i barselperioden som sikrer at både mor og barn har det bra. Den dekker fysisk og psykisk helse, vekst og utvikling, samt gir en mulighet for å få råd og støtte i den første tiden etter fødselen.

Ved å være godt forberedt og bruke denne tiden til å stille spørsmål og diskutere bekymringer, kan du bidra til å sikre en sunn og trygg start på livet for både deg og din baby.