Kan man bruke smertestillende når man er gravid?

Enten det er snakk om hodepine, bekkenløsningssmerter eller andre smerter, kan du som gravid oppleve behov for smertelindrende medikamenter. Men kan du bruke smertestillende som gravid? Og hvilke medikamenter regnes i så fall som trygge?

Her ser vi nærmere på temaet, og gir deg noen svar. Husk imidlertid på at du alltid bør konsultere en lege eller jordmor før du inntar medikamenter i løpet av svangerskapet.

Først og fremst: Hva er smertestillende midler?

Smertestillende eller smertelindrende medikamenter er legemidler som bidrar til å hemme brukerens opplevelse av smerte. Når det er snakk om legemidler som har smertelindring som hovedmål, kalles de gjerne for analgetika.

Blant analgetika finnes det mange ulike stoffer som er kjent for å ha smertelindrende effekt. Her er noen eksempler:

 • Paracetamol
 • Ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAIDs)
  • Naproksen
  • Ibuprofen
  • Diklofenak
  • Fenazon
 • Opioider (reseptbelagt)
  • Oksykodon
  • Morfin

Hvordan virker medikamentene?

Opioider har en bedøvende effekt ved at de har direkte innvirkning på smertereseptorer i hjernen. Kort fortalt blokkerer stoffet smertesignaler i hjernen. Stoffet vil også ha en angstdempende og stemningshevende effekt, og kan påvirke åndedrett.

Både paracetamol og NSAIDs er ikke-opioide smertestillende medikamenter, og har ikke innvirkning på opioid-reseptorer i hjernen. Begge er som regel reseptfrie, men de virker på ulike måter.

Paracetamol – som blant annet finnes i legemiddelet Paracet – hemmer COX-2-emzymet og stimulerer til økt produksjon av serotonin. Dette fører til smertelindrende effekt. Middelet kan også ha febernedsettende effekt.

NSAIDs – som for eksempel Ibux – hemmer prostaglandiner som fører til smerter eller betennelsesreaksjoner.

Hvilke smertestillende medikamenter kan gravide bruke?

Ifølge Helsenorge, bør gravide velge smertestillende med paracetamol dersom det er behov for smertelindring under svangerskapet. Her er noen eksempler på preparater du kan vurdere:

 • Paracet
 • Panodil
 • Pinex
 • Paracetamol

NSAIDs som Ibux bør unngås av gravide, og særlig etter svangerskapsuke 28. Årsaken er at stoffet kan ha en hemmende effekt på rier, påvirke barnets sirkulasjonssystem og i tillegg føre til blødninger. Helst bør NSAIDs unngås etter uke 20, med mindre annet er avtalt i samråd med lege.

Har du behov for betennelsesdempende medisiner, som NSAIDs jo er, bør du snakke med legen din og få konkrete råd om hvilke medikamenter som kan brukes.

Gravide bør bruke paracetamol med forsiktighet

Selv om paracetamol-baserte smertestillende er det som anbefales gravide, bør man likevel unngå overdreven eller unødvendig bruk. Skal du først ta paracetamol, bør du ta en så lav dose som mulig. Medikamentet bør heller ikke brukes lengre enn nødvendig.

Studier har vist at utstrakt paracetamol-bruk i svangerskapet gir høyere risiko for skader hos fosteret. Skulle du slite med kroniske eller langvarige smerter, bør du derfor snakke med en lege. Ofte kan smerter behandles uten smertestillende, for eksempel ved å behandle roten til problemet.

Unngå også NSAIDs om du prøver å bli gravid

Mange kvinner er ikke klar over at bruk av NSAIDs også kan påvirke evnen til å bli gravid. NSAIDs som Naproxen – som ofte brukes som smertelindring ved menstruasjonssmerter – kan hemme eggløsningen etter kun kort tids bruk.

Eggløsningen vil som regel bli normal igjen etter at man slutter med NSAID-preparatet, ifølge Tidsskrift for Den norske legeforening. Om du sliter med å bli gravid og bruker NSAIDs, kan det altså være lurt å vurdere andre former for smertelindring.

Kan jeg bruke smertestillende ved amming?

Ifølge Folkehelseinstituttet, hender det at ammende frarådes å bruke legemidler uten at det finnes faglig bakgrunn for dette. Selv om de fleste medikamenter vil skilles ut i morsmelken, skjer dette ofte i svært beskjedne mengder.

Folkehelseinstituttet påpeker at de fleste smertestillende midler fint kan brukes av ammende kvinner. Dette inkluderer både paracetamol og ibuprofen. Stoffer som tramadol og kodein kan også brukes, men kun i enkeltdoser og over kortere perioder.

Det påpekes at ammende også kan bruke de fleste former for antibiotika. Også antidepressive midler vil i svært begrenset grad overføres tik morsmelken. Snakk likevel med legen din dersom du er usikker på om medikamentet er forenlig med amming.

Ja – du kan bruke smertestillende når du er gravid

Som vi har sett nærmere på, kan du trygt bruke visse typer smertestillende medikamenter i løpet av svangerskapet. Det er først og fremst legemidler som Paracet, Pinex og Panodil som regnes som trygge dersom de tas i riktig mengde og over kort tid.

For mange kan paracetamol hjelpe mot både leddsmerter, muskelsmerter, tannpine og hodepine, så vel som feber. Har du smerter relatert til betennelser, er det i utgangspunktet NSAIDs som benyttes, men dette bør altså unngås av gravide – særlig etter uke 20–28.

Noen ganger kan det være gunstig å vurdere alternative former for smertelindring. En ispose kan for eksempel hjelpe mot hevelser og smerter i forbindelse med betennelser. Massasje eller lignende kan også være gunstig om du sliter med muskelsmerter.

Prat med legen din, og finn den beste og tryggeste løsningen for deg og barnet ditt.