Kan man spise røkelaks når man er gravid?

Dersom du er gravid, vil du komme over mange anbefalinger når det kommer til mat, drikke og andre ting du bør holde deg unna. Kan man for eksempel spise røkelaks, sushi eller rakfisk når man er gravid? Og hva med annen populær sjømat?

Her får du oversikten du trenger!

Fisk er viktig ernæring for gravide

Fisk og øvrig sjømat er kjent for å inneholde en rekke viktige næringsstoffer. Av den grunn er også fisk en anbefalt del av et sunt og variert kosthold, ifølge helsemyndighetene. Likevel kan fisk i noen tilfeller inneholde stoffer eller mikroorganismer som er skadelige for mor og barn.

Av den grunn bør du dobbeltsjekke at fisken eller sjømaten du vurderer å spise er egnet for gravide.

Listeria og parasitter i fisk

Fisk kan blant annet inneholde listeria, som kan føre til sykdommen listeriose. Denne sykdommen kan potensielt overføres mellom mor og barn, og er i verste fall livstruende for barnet i magen.

Om du skulle rammes, kan dette gi økt risiko for spontanabort, sykdom hos fosteret eller dødfødsel. Selv om sjansen for å bli alvorlig syk er relativt liten, er de potensielle konsekvensene så store at det er anbefalt å unngå visse typer fisk og sjømat.

Foruten bakterien listeria, kan fisk også inneholde diverse parasitter som kan være skadelige for deg og barnet i magen.

Røkelaks når man er gravid: Hva anbefaler helsemyndighetene?

Helsenorge.no er en offentlig opplysningsside om helse og helsetjenester for nordmenn. På nettsiden deres, gis det anbefalinger til hva slags mat og drikke gravide bør unngå. Ifølge dem, kan gravide spise røkelaks så fremt den er godt innenfor holdbarhetsdato.

Folkehelseinstituttet (FHI) deler også råd om forebygging av matbåren smitte ved helseinstitusjoner. Disse rådene gjelder både gravide og personer med nedsatt immunforsvar. Her er anbefalingen at gravide ikke bør spise røkelaks.

Årsaken er at listeria-bakterier kan vokse inni emballasjen, og bakteriemengden vil øke i takt med kortere holdbarhetsdato. FHI anbefaler at man spiser røkelaks godt innenfor holdbarhetsperioden, og oppbevarer den kaldt.

Rådene er med andre ord noe tvetydige, men kan tolkes dithen at røkelaks bør spises mens emballasjen er relativt nyåpnet og godt innenfor holdbarhetsdato. Ifølge FHI, bør røkelaks spises innen én uke fra åpning.

Er det trygt å spise sushi under graviditeten?

Listeria kan også vokse på rå fisk, altså sushi. Folkehelseinstituttet anbefaler derfor gravide å spise sushi kun dersom fisken er fersk og har blitt oppbevart kjølig. God hygiene i perioden fra innsanking av råvaren til servering er også viktig.

Dersom fisken ikke har blitt behandlet riktig, kan den få sykdomsfremkallende mengder av listeria-bakterien. Generelt bør rå fisk som skal anvendes som sushi ha gjennomgått et frysetrinn, men dette gjelder ikke fisk som er oppdrettet i Norge.

Importert fisk kan altså inneholde kveis og parasitter, og er derfor noe du bør være ekstra forsiktig med. Skal du spise på sushirestaurant, bør du derfor forsikre deg om at det er god, norsk kvalitet på fisken.

Ifølge Helsenorge.no, bør du unngå sushi av eksotisk fisk som sverdfisk, tunfisk, hai og skate.

Hva med rakfisk og gravet fisk?

I likhet med røkelaks, bør gravet fisk kun spises under graviditeten dersom fisken spises godt innenfor holdbarhetsperioden. Fisken skal også ha blitt oppbevart riktig, og helst spises direkte etter at emballasjen blir åpnet.

Rakfisk bør du derimot unngå. Ifølge Helsenorge.no, kan denne fisken inneholde skadelige bakterier som listeria og cl. botulinum. Også FHI.no anbefaler at det ikke serveres rakfisk til gravide eller personer med nedsatt immunforsvar.

Øvrig fisk og sjømat gravide bør unngå

Foruten overnevnte former for fisk, er det også enkelte andre fiskeslag som bør unngås. Ifølge Helsenorge.no, bør du blant annet unngå fisk som potensielt har et høyt innhold av miljøgifter.

Dette inkluderer følgende:

 • Røye som veier mer enn 1 kg
 • Abbor som måler over 25 cm
 • All gjedde
 • Blåkveite som veier mer enn 3 kg
 • Fordøyelseskjerten fra kamskjell
 • Ørret som veier mer enn 1 kg
 • Ferskvannsfisk som er selvfanget
 • Nyre fra o-skjell
 • Eksotisk fisk, inkludert hai og sverdfisk
 • Fiskelever
 • Brunmat fra krabbe

PS! Selv om gravide frarådes å spise eksotiske fiskeslag som tunfisk, er det fortsatt trygt å spise hermetisk tunfisk som fås på boks.

Laks og annen fisk som regnes som trygt for gravide

De fleste kjente og vanlige fiskearter er trygge å spise for gravide, så fremt det ikke inkluderer noen av konserveringsmåtene/fiskeslagene nevnt ovenfor. Du kan for eksempel trygt spise kokt eller stekt laks, i tillegg til røkelaks innenfor holdbarhetsdato.

I tillegg regnes det som trygt å spise makrell, lyr, ørret, sei og torsk. Dette kan du gjerne spise opptil flere ganger ukentlig. Fisk er som nevnt en viktig del av et sunt kosthold, og du må ikke la deg skremme fra å spise mat som er bra for både deg og barnet i magen.

Hvit fisk, som for eksempel sei eller torsk, inneholder blant annet viktige stoffer som jod – noe gravide bør få nok av. Fete fiskeslag som laks inneholder også mye omega-3, som regnes som sunt fett.

Annen mat gravide ikke bør spise

I denne guiden har vi først og fremst fokusert på fisk og sjømat gravide ikke bør spise. Vi ønsker imidlertid også å dele noen råd om andre matvarer du bør styre unna i svangerskapet.

Listen nedenfor kan være mangelfull, og det finnes sannsynligvis også andre matvarer du bør unngå i graviditeten. Men her er noen av matvarene Helsenorge.no anbefaler gravide å styre unna:

 • Rått kjøtt (spekekjøtt, roastbiff, gravet kjøtt etc.)
 • Viltkjøtt med rester av ammunisjon
 • De fleste oster av upasteurisert melk, inkludert brie og gorgonzola
 • Kittost og myke oster av både pasteurisert og upasteurisert melk
 • Alkohol
 • Store mengder koffein (1–2 kopper kaffe per dag er OK!)
 • Lakris i store mengder
 • Urtete som kan inneholde plantegifter
 • Egg fra villfugl som kan inneholde mye miljøgift (f.eks. måkeegg)

Spis røkelaks som gravid – med visse forbehold

Røkelaks regnes som trygt å spise dersom du er gravid, så lenge du passer på at den er fersk (nyåpnet og godt innenfor holdbarhetsdatoen). Dersom du er usikker på hvor lenge pakningen har vært åpen, er det best å ikke spise fisken.

Gravide kan stort sett spise den maten de pleier, men se gjerne nærmere på listen på Helsenorge.no sin nettside om du er i tvil.