Kan man ta badstue når man er gravid?

Det å senke kroppen ned i et varmt badekar eller å sitte i en varm badstue, er toppen av lykke og velbehag for mange. Under graviditeten er det imidlertid ikke alle aktiviteter som regnes som trygge. Kan man egentlig ta badstue når man er gravid?

Her finner du svar, og kan lære mer om hvordan ekstrem varme kan påvirke barnet i magen.

Overoppheting bør unngås når du er gravid

Før vi ser nærmere på hvorvidt du kan ta badstue som gravid, er det viktig å forstå hvordan varme potensielt kan påvirke fosteret. NHI.no viser til at overoppheting i ti minutter eller mer i verste fall kan føre til misdannelser eller abort.

Studiene det vises til ble utført på kvinner som opplevde overoppheting i løpet av svangerskapsuke 4–6. Ved ekstreme temperaturer og overoppheting tidlig i graviditeten, kan barnet blant annet utvikle nevralrørsdefekt, som er misdannelser i ryggmarg eller hjerne.

Om du er gravid – eller mistenker å kunne være det – er det derfor viktig å unngå voldsom varme.

Varme under graviditeten – hva regnes som trygt?

Det finnes mange ulike aktiviteter som kan føre til at den gravide blir ekstra varm, i den grad at også kjernetemperaturen øker. De fleste gravide vil oppleve å både fryse og svette, og temperaturene i omgivelsene kan endre seg mye.

Og i de fleste tilfeller er dette helt ufarlig. Noen ganger kan imidlertid kroppstemperaturen bli så høy at det er skadelig for fosteret. Her ser vi nærmere på hvilke aktiviteter du bør unngå, samt aktiviteter som regnes som trygge.

Badestamp, dampbad og badstue når man er gravid

Ifølge NHI bør man være forsiktig med bruk av dampbad, badestamp og badstue under graviditeten. De påpeker imidlertid at det i et studie fra 2018 ikke var noen funn som tydet på at disse aktivitetene førte til overoppheting hos gravide.

Hele 347 gravide deltok i studien, og ingen av dem oppnådde en kjernetemperatur på over 39 grader (temperaturgrensen for overoppheting). Det ble derfor ikke funnet noen økt risiko for skader hos fosteret.

NHI.no påpeker imidlertid at mange gravide unngår badstue, badestamp og dampbad fordi det rett og slett føles ubehagelig. Dette skyldes at du under graviditeten allerede kan føle deg varmere enn vanlig, grunnet høyere blodtilførsel til hud og hormoner.

Bruker du dampbad, boblebad, badestamp eller badstue som gravid, kan du derfor oppleve det som ekstra varmt. Kroppen din kan også slite med å bli kvitt overskuddsvarme, noe som igjen kan påvirke kjernetemperaturen. PS! Gravide rådes uansett til å unngå badestamper med temperaturer på 40 grader eller mer.

Bading i badekar

The American College of Obstetricians and Gynecologists har ifølge NHI kommet frem til at det å ta et varmt bad i badekar er tryggere enn å bade i badestamper.

Dette skyldes blant annet at en større del av overkroppen vil være over vannflaten, slik at du lettere blir kvitt overskuddsvarme og kan unngå overoppheting. I motsetning til en badestamp, vil også vannet i et badekar gradvis kjøles ned over tid.

Reiser til varme land

Selv om du er gravid, er kanskje reiselysten like stor som tidligere. Men er det egentlig trygt å reise til eksotiske eller varme land under graviditeten? NHI opplyser om at friske gravide kan reise, men at man bør rådføre seg med legen først.

Samtidig påpekes det at gravide kan reagere sterkere på varme enn hva de ellers er vant med. I varmt klima kan det også være større sjanse for smitte eller gift fra insekter og slanger.

Varighet og temperatur avgjør om badstue er trygt for gravide

Temperatur og luftfuktighet i badstuer kan variere stort. I den overnevnte studien fra 2018, kom de frem til at gravide som befinner seg i en tørr (maks. 15 % relativ luftfuktighet) og varm (opptil 70 grader) i inntil 20 minutter, ikke ble overopphetet.


Faktisk var ikke de gravide som deltok i studien i nærheten av å få en kritisk høy kjernetemperatur. De samme funnene gjelder for gravide kvinner som bader i badevann på opptil 40 grader i maks 20 minutter.

Om du oppholder deg i en badstue som er varmere eller har høyere luftfuktighet enn dette, er det usikkert hvilken effekt dette kan ha på fosteret. Unngå derfor å oppholde deg i svært varme badstuer, eller å sitte i badstue for lenge av gangen.

Ifølge NHI bør du helst ikke sitte lengre enn i 10 minutter for å være på den sikre siden. Dette gjelder enten du skal benytte deg av badstue, boblebad eller badestamp. Avbryt også dersom du føler deg dårlig eller for varm. Har du feber eller akkurat har trent, bør du unngå varmende aktiviteter.

Bruk badstue som gravid, men med moderasjon!

Avslutningsvis påpeker NHI at gravide trygt både kan oppholde seg i badstue, boblebad eller badestamp, men at man ikke bør overdrive. Dette er basert på funnene i studien de viser til, samt eldre anbefalinger.

Moderasjon er altså nøkkelen om du ønsker å nyte varmekilder som gravid!