Svangerskapskontroll – alt du trenger å vite

I Norge får gravide tilbud om ni gratis svangerskapskontroller. De ulike kontrollene inkluderer blant annet ultralyd, og kan utføres hos enten fastlegen eller en jordmor. Ved behov (for eksempel visse sykdommer) kan du få tilbud om flere kontroller.

Her er alt du trenger å vite!

Hvor ofte er det svangerskapskontroll?

Helsedirektoratet anbefaler at gravide skal tilbys totalt ni svangerskapskontroller. Dette inkluderer også fosterdiagnostisering og ultralyd. Hvis det ikke blir oppdaget unormale forhold hos mor eller barn, skal dette være et forsvarlig antall kontroller.

Ifølge NHI.no, var det tidligere vanlig at den gravide kvinnen var på svangerskapskontroll omkring én gang månedlig. Når fødselen nærmet seg, var det gjerne enda flere kontroller.

Studier har imidlertid vist at færre kontroller gir et like godt graviditetsutfall, så fremt det ikke er noen særlige risikofaktorer til stede. Sistnevnte kan for eksempel være sykdom hos barn eller mor.

Svangerskapskontroller i løpet av graviditeten

Den første svangerskapskontrollen kan med fordel utføres tidlig i svangerskapet. Av den grunn kan det være greit å kontakte fastlegen din så snart du får en positiv graviditetstest, og slik få avtalt første kontroll.

Her er en oversikt over kontrollene som ifølge Helsenorge tilbys gravide kvinner i Norge i løpet av svangerskapet:

 • Uke 6–12
 • Uke 11–13
 • Uke 17–19
 • Uke 24
 • Uke 28
 • Uke 32
 • Uke 36
 • Uke 38
 • Uke 40

Første kontroll i uke 6–12

Første svangerskapskontroll kan utføres hos lege eller jordmor, alt etter hva som avtales. I løpet av denne kontrollen vil dere blant annet snakke om hvilke behov du har gjennom graviditeten, inkludert levevaner og kosthold.

Dere vil også snakke om eventuelle sykdommer du har, og hvordan du kan få helsehjelpen du trenger gjennom graviditeten. Du kan også stille spørsmål dersom det er noe du lurer på.

I tillegg vil helseinformasjon registreres i et eget helsekort du får utlevert. Dette tar du med deg til fremtidige konsultasjoner. Du får tilbud om å ta blodtest, urinprøve og måling av blodtrykk. Vekten din vil også registreres.

Er du i et likekjønnet forhold, vil du få informasjon om hvordan du søker om medmorskap. Om du ikke er gift med barnets far, kan du få informasjon om farskapserklæring.

Fosterdiagnostikk i uke 11–13

Din andre svangerskapskontroll utføres i løpet av uke 11 til uke 13. Under denne konsultasjonen kan det utføres fosterdiagnostikk, noe som selv bestemmer om du ønsker eller ikke.

Kort fortalt går fosterdiagnostikk ut på at fosterets helsetilstand undersøkes. Kontrollen kan blant annet gi deg svar på om barnet du nærer på har utviklingsavvik, genetiske avvik eller særlige sykdommer.

Undersøkelsen kan utføres med ultralyd, eller gjennom en prøve av fostervann eller morkake. Eventuelt kan du ta en såkalt NIPT (Non Invasiv Prenatal Test), som er en test basert på en blodprøve fra mor. Her kreves ingen inngrep eller prøvetakning fra livmoren.

Ultralyd og terminfastsettelse i uke 17–19

Gravide som befinner seg i svangerskapsuke 17 til 19 får tilbud om svangerskapskontroll med ultralyd. Under denne undersøkelsen vil lege eller jordmor fastsette en termindato basert på fosterets utvikling og alder.

Du kan også få informasjon om antall fostre (kanskje du venter tvillinger eller trillinger?). Lege eller jordmor vil dessuten kontrollere plasseringen av morkaken, samt fosterets anatomi.

Når det gjelder barnets kjønn, vil ikke dette bli opplyst om rutinemessig ettersom det ikke har noen medisinsk betydning. Du kan imidlertid be om å få vite kjønn, dersom du dette er noe du ønsker.

Svangerskapskontroll i uke 24

I uke 24 får du tilbud om en svangerskapskontroll der du blant annet får en helsesjekk. Her vil det blant annet tas en urintest for å avdekke eventuelle proteiner i urinen, og utføres måling av blodtrykk. Du vil i tillegg få tilbud om å bli veid.

Ellers vil lege eller jordmor spørre deg hvordan du har det. Føler du for eksempel at graviditeten er vanskelig eller ønsker gode råd, kan du fortelle om dette.

På kontrollen i uke 24 vil også symfyse-fundus-målet ditt tas. Det vil si at jordmor eller lege måler avstanden fra skambeinet (symfysen) og til øvre punkt av livmoren. Formålet er å registrere og kontrollere fosterets vekst. Målet føres inn i helsekortet.

I tillegg til dette, vil jordmor eller lege lytte til fosterets hjerteslag. Har du kjent bevegelser fra fosteret vil dette også registreres i helsekortet. Gravide som har risiko for å utvikle svangerskapsdiabetes kan dessuten ta en sukkerbelastningstest.

Kontroller i uke 28, 32 og 36

Det tilbys også svangerskapskontroller i uke 28, 32 og 36, og innholdet i disse er stort sett det samme som i uke 24. Du kan forvente å få tilbud om følgende:

 • Samtale om trivsel, bekymringer, ernæring, fødsel etc.
 • Veiing
 • Blodtrykksmåling
 • Symfyse-fundus-mål
 • Lytting til barnets hjerteslag
 • Urintest (sjekke etter proteiner etc.)
 • Forebyggende injeksjon om fosteret er RhD-positivt

På kontrollen i svangerskapsuke 36 vil jordmor eller lege i tillegg kontrollere hvorvidt babyen ligger «korrekt» i livmoren, altså med hodet vendt ned. De fleste barn ligger nå med hodet ned, men det finnes mange unntak.

I uke 36-kontrollen vil jordmor også prate med deg om fødselen, hjemmebesøk etter fødselen, barseltiden og videre oppfølgning.

Kontroll i uke 38 og 40 (eventuelt uke 41)

Mot slutten av graviditeten vil du også få tilbud om svangerskapskontroller. På disse vil jordmor eller lege stort sett utføre de samme undersøkelsene som på de forrige kontrollene, inkludert barnets leie, urintest, blodtrykksmåling og hjerteslagtest.

Du får selvfølgelig også mulighet til å stille spørsmål eller dele tanker dersom du har noe på hjertet.

Øvrige svangerskapskontroller eller -prøver

Foruten de overnevnte svangerskapskontrollene, kan du også få tilbud om øvrige konsultasjoner, prøver og kontroller. Dette gjelder blant annet dersom graviditeten din regnes som ekstra risikabel, for eksempel grunnet visse tilstander eller sykdommer.

Om du er gravid på overtid (uke 42) vil du også få tilbud om en svangerskapskontroll. Denne fås via spesialisthelsetjenesten når det er omkring 7 til 9 dager etter forventet termin.

Dersom det skulle være behov for å igangsette fødselen, vil videre oppfølgning fås av sykehuset.

Svangerskapskontroll hos fastlege eller jordmor?

I Norge har gravide mulighet til å avtale svangerskapskontroll hos både jordmor og fastlege. Du henvender seg selv til en av disse når du finner ut at du er gravid, og kan dermed selv velge det som passer best for deg.

Som regel vil du få tilbyd om første svangerskapskontroll innen en uke etter at du har henvendt deg til jordmor eller lege.

Både lege og jordmor har kompetansen og utstyret som trengs for å gi deg nødvendig oppfølgning. Husk at du også kan få oppfølgning av både fastlege og jordmor, dersom dette er mest gunstig.

Hvorfor ha svangerskapskontroll?

Det viktigste formålet med svangerskapskontroller, er å gi oppfølgning og kontroller slik at komplikasjoner kan unngås eller forebygges mot.

De aller fleste graviditeter forløper uten alvorlige komplikasjoner, og har et normalt utfall. Samtidig er det alltid noen som vil oppleve at svangerskapet ikke går som planlagt, eller ulike komplikasjoner underveis.

Ved å gå på kontroller, kan du derfor øke sjansen for at det går bra med både deg og barnet frem mot (og etter) fødselen. Med det sagt, er alle svangerskapskontroller frivillige. Det er altså opp til deg selv å avgjøre om du ønsker å stille opp.

Har man rett på fri fra jobb ved svangerskapskontroller?

Ja, i Norge har gravide rett til betalt fri fra arbeidet dersom de skal på svangerskapskontroller som vanskelig lar seg gjennomføre utenfor vanlige arbeidstider. Dette reguleres i arbeidsmiljølovens § 12-1.

På den måten skal du kunne få nødvendig oppfølgning gjennom svangerskapet, selv om du er i full jobb frem mot fødselspermisjonen.

Hvor mye koster kontroller i svangerskapet?

I Norge får alle gravide tilbud om minst ni gratis svangerskapskontroller hos fastlege eller jordmor. Det betyr at du ikke trenger å betale noe, noe som også gir alle tilgang på et like godt og dekkende tilbud uavhengig av økonomisk status.

Merk deg at dersom du ønsker ekstra undersøkelser via private aktører, vil dette kunne koste penger. Gratis svangerskapskontroller tilbys kun via det offentlige.

Ønsker du for eksempel å ta en NIPT-test via privat helsevesen fordi du ikke har rett på dette via offentlig helsevesen, må du som regel betale for dette. Her kan prisen variere noe fra aktør til aktør.

Ultralyd er først og fremst en medisinsk undersøkelse

Mange gravide er spente på ultralydundersøkelsen i uke 18, og er da opptatt av å få vite barnets kjønn. Husk imidlertid på at det ikke alltid er like enkelt å fastslå barnets kjønn tidlig i svangerskapet. Noen ganger får man ikke svar.

Formålet med ultralydundersøkelsen er heller ikke å si noe om barnets kjønn. Først og fremst utføres undersøkelsen av medisinske årsaker, og for å kontrollere at barnet i magen har det bra og at alt er som det skal.

Er du klar for din første svangerskapskontroll?

Dersom du sitter med en positiv graviditetstest foran deg, er du sikkert spent på din første svangerskapskontroll – kanskje særlig om du er førstegangsgravid. På undersøkelsene kan du få svar på spørsmål og nødvendige helsesjekker.

Undersøkelsene er frivillige, men kan bidra til å forsikre deg om at alt står bra til med både deg og den lille. Lykke til!