Sykdom svømmebasseng barn

Unngå basseng-sykdommer hos barna

Det er høysesong for bading og dette gjelder både for bading i havet og i bassenger. Mange reiser på hotellferie i sommer og i veldig mange tilfeller er det slik at ungene bruker timesvis i bassengene – hver eneste dag gjennom hele ferien.

Å bli syk etter å ha vært i bassenget er vanligere enn hva man skulle tro, og vi skal derfor gi våre lesere noen tips om hvordan man kan forebygge dette slik at ferien ikke blir ødelagt som en følge av sykdom.

Tre forskjellige bakterier

I følge en amerikansk rapport som har samlet inn data mellm 2000 til 2014 så stammer 1 av 3 svømmerelatere sykdomsutbrutt fra hoteller. De fleste utbruddene skyldes tre forskjellige bakterier; Cryptosporidium (også kalt Krypto), pseudomonas og legionella.

Kryptobakterer en spesielt vrien ettersom den kan overleve i nokså høye nivåer med klor og faktisk også i mer en syv dager. Pseudomonas og legionalle er bakterier som kan overleve desinfeksjonsmidler i sleipe deler av badekar, basseng eller vannparker.

Undersøkelsen viste at halvparen av utbruddene startet på sommeren og dette er jo som kjent høysesong for svømming. Små barn er uforholdsmessig rammet, og årsaken til det er at de bruker så mye tid i bassenget – og man vet jo selv hvor mye tid de bruker i vannet når man for eksempel er på sydenferie.

Krypto er som sagt en av verstingene når det gjelder å forårsake sykdom, og bare en munnfull med vann som er infisert med krypto kan gjøre venligvis helt friske barn syk i flere uker med vannaktig diare, magekramper, kvalme og oppkast.

Klorin dreper ikke krytpo fort nok, og man er nødt til å rett og slett sørge for at bakterien ikke kommer i bassenget i utgangpunktet.

Man skal derfor ikke gå ut i vannet og ikke la barna gå ut i vannet hvis de har diare – enkelt og greit.

Som forelder bør du ta følgende forholdsregler for å beskytte deg selv og dine barn fra bakteriene i svømmebassenget:

* Ikke svøm elle rla ditt barn svømme hvis det har diare. Hvis krypto er skylden i diaren skal du vente 2 uker etter at diareen har stoppet før du går ut i bassenget igjen.

* Sjekk bassenget og se etter inspeksjons-scoren – en slik som du finner på toalettene på bensinstasjonene.

* Før du går ut i vannet kan du bruke en teststripe for å sjekke vannets ph og klor/bromin-nivået er korrekt. Slike teststriper får du kjøp på steder hvor det selges spa-bad og utstyr til slike.

* Ikke svelg vann.

* Ta barna med på to hver time og bytt eventuelt bleier på egnet sted, og ikke ved bassenget.

Ha en fin hotellferie da!

 

Noen spørsmål og svar om bading

Hvordan kan foreldre identifisere tegn på bassengrelaterte sykdommer hos barn, og hva bør de gjøre hvis barnet viser symptomer etter å ha badet?

Foreldre kan identifisere tegn på bassengrelaterte sykdommer hos barn ved å være oppmerksomme på symptomer som vannaktig diaré, magekramper, kvalme og oppkast. Hvis barnet viser slike symptomer etter å ha badet, bør foreldrene umiddelbart kontakte helsepersonell for veiledning og behandling.

Hvilke spesifikke tiltak kan foreldre ta for å redusere risikoen for at barna deres blir syke av bassengbakterier, spesielt med tanke på de vanligste bakteriene som Cryptosporidium, pseudomonas og legionella?

For å redusere risikoen for at barna blir syke av bassengbakterier, spesielt Cryptosporidium, pseudomonas og legionella, kan foreldre ta spesifikke tiltak som å unngå å la barna bade hvis de har diaré, sjekke bassengens inspeksjonsscore, teste vannets pH og klor/brominnivå, unngå å svelge vann, og bytte bleier på egnet sted og ikke ved bassenget.

Hvordan kan foreldre enkelt sjekke kvaliteten på vannet i bassenget de besøker, og hvilke forholdsregler bør de ta basert på disse resultatene for å beskytte barna sine mot infeksjoner og sykdommer?

Foreldre kan enkelt sjekke kvaliteten på vannet i bassenget de besøker ved å bruke teststriper for å måle vannets pH og klor/brominnivå. Basert på disse resultatene bør de ta forholdsregler som å unngå å la barna bade hvis nivåene er utenfor anbefalte områder, og å informere bassengeieren eller personalet om eventuelle bekymringer angående vannkvaliteten.