Babyer snakking

Babyer foretrekker å snakke med andre babyer

Det er vel ingen tvil om at det er få lyder som er mer gledelig å høre enn en babys søte stemme, men det er ikke bare vi voksne som har glede av det. Ny forskning viser at andre babyer liker å høre babystemmer også, og det kan til og med se ut til at de foretrekker det fremfor voksnes høy-tonede pludrelyder.

Forskningen har bestått av en rekke unike eksperimenter ledet av professor Linda Polka ved McGill University i Montreal, og den har etter sigende vist av spedbarns-snakk ser ut til å fange og holde oppmerksomheten fra andre spedbarn, og at den noen ganger fremkaller positive emosjoner.

Syv måneder gamle babyer

Den nye studien, som omhandlet syv måneder gamle babyer, ble presentert for kort tid siden, og den kunne presentere funn som viste at babyenes fjes lyste opp ettersom de brukte lengre tid på å lytte til babyers vokallyder enn til identiske lyder uttalt av en kvinnelig voksen.

Polka, som er ekspert på feltet, tror at babyer som lytter til andre babyer kan hjelpe på språkutviklingen. Hun sier at det kan motivere spedbarn til å bli mer vokalt aktive og gjøre det lettere å evaluere sin egen artikulasjon.

Når babyene er mellom fire og seks måneder begynner de å produsere enke lider med munnen i en nøytral posisjon. De lærer deretter å produsere litt mer distinkte vokaler som ‘ee’, ‘ah’ og ‘oo’, noe som involverer koordinering av muskler. Dette igjen fører til babling og da er det stavelser som ‘ba ba ba’ som dukker opp.

For å utvikle tale må babyer lære å overvåke og vurdere sine egne lyder. Polka forklarer dette på følgende måte: ‘For å lære å snakke må de lytte til sin egen lydproduksjon og bestemme om den matcher andre lyder som de har hørt i miljøet sitt.’

Man vet egentlig veldig lite om hvordan de oppfatter andre babylyder som har lignende akustiske egenskaper som sine egne.

I følge Polka er et barns stemme unikt for barnet. Ettersom talekanalen deres liten og kroppene er små så vil vibrasjonene stemmene deres skape lage resonans i et veldig lite rom. Følgelig kan ikke voksne kan ikke gjenskape dette.

I et samarbeid med Lucie Ménard, som er professor i lingvistikk og ekspert i taleproduksjon ved universitetet i Quebec i Montreal, utarbeidet Polkas team en synthesiser som kunne skape vokallyder som simulerte en baby og en kvinnelig voksen.

I eksperimentet kunne babyene kontrollere hvor lenge lydene skulle vare. Når de se på en skjerm startet lyden og når de så vekk i to sekunder stoppet den.

Polka sa: ‘Babyene fant ut rimelig raskt lyden kom på når de så på skjermen og at den sluttet da de snudde seg vekk.’

I de innledende eksperimentene med fire til fem måneder gamle babyer så man at babyene foretrakk babylyder fremfor voksne lyder i lav tone. Babyene så ut til å like høytonede babylyder og voksenlyder like godt. Polka tror grunnen til dette var at de ikke hadde mye erfaring med å høre slike lyder ettersom de ikke produserte dem selv ennå.

I det nye eksperimentet med babyer som var mer vokalt aktive, så man at de viste en markant større interesse for de lyse lydene i babystemmene fremfor de voksne.

‘Vi kan dermed anta at de lærer om sine egne vokale evner og gjenkjenner at den lyden er noe lignende. Ettersom de liker den lyden kan dette bevege oppmerksomheten deres på en måte som hjelper dem med å fremkalle tale.’

Polka sier også at det kanskje er noe med babyer som er sammen som vi har gått glipp av og at det kanskje er noen fordeler med en slik likeverdig kontakt. Kanskje er det slik at å lytte til andre babyer fremmer en utforskning og lek med egne taleferdigheter.

Burde man som foreldre fortsette å pludre med babyen? Polka sier at det å snakke med babyen er viktig og at hun bestandig blir litt overrasket over mennesker som spør henne om man bør snakke med babyen med babystemme på en interaktiv måte.

‘Jeg tror at det viktigste er å være følsom for hvordan babyen din responderer og reagerer. Hvis barnet liker det skal du definitivt gjøre det.

Kilde: Essential Baby