Keisersnitt overvekt

Keisersnitt linket til overvekt

I november publiserte nettsiden BabyGaga en artikkel hvor de henviste til en kanadisk studie som slår fast at barn som blir født med keisersnitt har større sjanse til å bli overvektige når de når småbarnsalderen.

Kanadiske forskere har altså slått fast at babyer som fødes ved hjelp av keisersnitt har større sannsynlighet til å bli overvektig når de når småbarnsalderen sammenligned med de som gjennomgår en vanlig vaginal fødsel.

5 ganger større sannsynlighet

Funnene, som er basert på undersøkelser av bakterier i spedbarnas mager, slo fast at barn som ble født med keisersnitt hadde en fem ganger større sannsynlighet å bli overvektig ved fylte tre år. Studien som er basert på undersøkelsen av 935 babyer bekreftet også funn som tilsier at babyer med overvektige mødre sannsynligvis også blir overvektige.

Eksperimentene ble utført ved at forskere gjennomgikk avføringen til babyene og undersøkte innholdet, og man fant da et høyere nivå av bakterien Lachnospiraceae i avføringen hos de som var født med keisersnitt. Resultatet var sammenfallende med funn hos babyer som var født av overvektige mødre, og dette førte til at forskerne tror at bakterien har en effekt på forholdet mellom vekten på både mor og barn og de forskjellige fødselsmetodene.

Tidligere forskning på forholdet mellom overvekt og fødselsmetoder har ikke vært overensstemt, og i en studie fra USA i 2017 hvor man testet 160 par mødre og barn, kunne man ikke finne forskjeller i bakteriene hos spedbarnet. I et større eksperiment et år tidligere hvor man undersøkte mer enn 22.000 personer oppdaget man at 64% av babyene som var født med keisersnitt hadde 15% større sannsynlighet til å bli overvektig. I tilfeller hvor mødrene hadde født flere barn og gjennomgått begge fødselsmetodene hadde keisersnitt-babyene 64% større sannsynlighet for å bli overvektig enn de som ble født vaginalt.

Til tross for de historiske variasjonene er forskerne bekymret for hva funnene legger til den vanskelige situasjonen hva angår overvektighet blant barn. Data fra blant annet USA har vist at omfanget av overvektige barn et fallende, men at situasjonen fortsatt anses som en epidemi ettersom 18,5% i alderen 2-19 år lider av dette.