Har du forsikret ditt barn?

Vi nordmenn er generelt flinke til å forsikre oss og dette til tross for at vi har et av de beste sikkerhets-nettene i Norge. Det er vanlig å ha en forsikring på hus, hytte, bil og noen velger å forsikre eiendeler som mobiltelefoner og andre ting. Ironisk nok så er det flere som velger å forsikre telefonen sin – men veldig mange «glemmer» å forsikre barnet sitt.

Hvorfor glemmer man å forsikre barnet sitt?

Det er veldig mange grunner til dette – den største årsaken er nok at barn er godt beskyttet i Norge med f.eks sykehus og tannlege. I tillegg så kreves det gjerne litt «opplæring» fra selskapene som tilbyr dette. For grunnen til at man burde forsikre barnet sitt er ikke fordi man brekker en arm eller får vondt i magen. Grunnen til at man skal forsikre barnet sitt er for å sørge at den negative effekten av en eventuell sykdom får minst mulige praktiske følgere:

  • Lønnskompensasjon hvis man må være hjemme med sykt barn
  • Spesialisthjelp som ikke er dekket av helsevesenet i Norge
  • Utbetaling ved varig uføre som følge av skade

Veldig mange oppdager barneforsikring når det er for sent

Dessverre så er det mange som oppdager at de skulle hatt barneforsikring når det er for sent. Det betyr at det gjerne er først når barnet blir sykt eller skader seg at de merker seg at de trenger dette. Det er gjerne da man møter andre foreldre med syke barn som har et mye bedre utgangspunkt for omsorg og økonomi, på grunn av forsikringen. Det er derfor bedre å tenke på dette så fort som mulig.

Hvor mye koster barneforsikring?

Barneforsikring koster gjerne mellom 1500,- til 3000,- kroenr per år per barn. Det betyr at dette tilsvarer som regel det samme som man betaler for andre forsikringer. De aller fleste trenger aldri å benytte seg av sin forsikring og det er derfor nødvendig å tenke på om dette er noe man trenger.

Kan alle barn få barneforsikring?

Dersom barnet er født med sykdommer eller risiko for sykdommer så kan man få nei på barneforsikring eller en svært begrenset forsikring.

Hvordan få best pris på forsikring?

For å få best pris på barneforsikring så er det veldig smart å bruke en anbudstjeneste. Her finnes det veldig mange gode tjenester og en av disse er Forsikre.no. De har en egen tjeneste som lar deg enkelt sammenligne barneforsikring. Da kan du få eksperthjelp til å sammenligne og få den beste prisen på barneforsikring.