Mammapermisjon – alt du trenger å vite

Som nybakt mor har du rett på mammapermisjon. Men hva innebærer egentlig dette, og hvor mye vil du få utbetalt? Mange har også spørsmål om hvordan permisjonen fordeles mellom mor og far, samt dekningsgrad og varighet.

Her er alt du trenger å vite!

Hva er mammapermisjon?

Begrepet «mammapermisjon» viser til den delen av foreldrekvoten som er forbeholdt mor – altså mødrekvoten. Dette er en periode hvor du får mulighet til å tilbringe tid med barnet ditt, samtidig som NAV bistår deg økonomisk.

Under mammapermisjonen vil du kunne motta foreldrepenger, noe som skal veie opp for tapt arbeidsinntekt. Legg merke til at mammapermisjonen kommer i tillegg til 3-ukerspermisjonen du tar ut før fødselen, også kalt fødselspermisjon.

Regler for mammapermisjon: Hvem kan få foreldrepenger?

I Norge finnes det to ulike former for økonomiske ytelser som skal dekke inntektstap i etterkant av fødselen. Den ene kalles engangsstønad og den andre foreldrepenger. For å kunne motta foreldrepenger, må du oppfylle følgende krav:

 • Du er registrert som barnets mor
 • Dokumentert inntekt i minimum 6/10 siste måneder, for eksempel fra …
  • Arbeidsgiver
  • NAV
  • Forsvaret (førstegangstjeneste)
 • Årsinntekt på minimum 59 310 kroner (0,5 G)
 • Du er bosatt i Norge

PS! Du har også rett på foreldrepenger dersom det er snakk om adopsjon fremfor fødsel. Dette gjelder også far eller medmor.

Alternativt kan du få engangsstønad

Oppfyller du ikke inntektskrav eller øvrige krav som stilles for å få foreldrepenger? Da kan du ha rett på en engangsstønad fra NAV. Du kan ikke motta både foreldrepenger og engangsstønad for samme barn, men kun én av delene.

Du kan ha rett på engangsstønad dersom du ikke kan vise til inntekt i minimum seks av de ti siste månedene i forkant av permisjonsstart. I tillegg må du være medlem av folketrygden, og være barnets mor (eller adoptivmor).

Hva er formålet med foreldrepenger eller engangsstønad?

I Norge er det godt tilrettelagt for at foreldre skal kunne tilbringe tid med barnet etter fødselen. Formålet med foreldrepenger er å tilrettelegge for at dette faktisk er mulig, ved at foreldrene helt eller delvis ikke trenger å jobbe etter fødselen.

Foreldrepenger skal altså erstatte inntekten din. Pengene vil kunne gå til mat, betaling av regninger, babyutstyr, transport og lignende.

Også engangsstønaden er ment å dekke noen av utgiftene som er assosiert med det å få barn. Det kan for eksempel være snakk om barnevogn og annet nødvendig utstyr.

Hvor lenge kan man ha mammapermisjon?

Mange vordende mødre har spørsmål rundt varigheten av mammapermisjonen. Varigheten kan variere fra situasjon til situasjon, og avhenger av hvordan du og eventuell far/medmor fordeler permisjonen dere imellom.

Fedre- eller medmorkvoten utgjør 15 uker, og er forbeholdt far eller medmor. Om disse ukene ikke tas ut, vil de ikke kunne overføres til deg. Så, hva har du egentlig rett på?

3 ukers permisjon før fødsel

Alle gravide kvinner som har rett på foreldrepenger, vil ha denne retten fra og med 3 uker før forventet fødsel (termin). Dette kalles også for svangerskapspermisjon. Mot slutten av graviditeten er du sannsynligvis tung og sliten, og vil kunne ha problemer med å stå i jobb.

Fødselen kan også skje før forventet termin, noe som gjør det praktisk å ta det litt med ro. Pengene som bortfaller som følge av tapt inntekt i disse tre ukene, vil altså dekkes av NAV.

15-ukerS Mødrekvote

Foruten de tre ukene som er forbeholdt mor før fødsel, har du også rett på mødrekvoten din. Denne er på 15 uker, i likhet med fedrekvoten. Seks av disse ukene skal tas ut rett etter fødselen, noe du i utgangspunktet ikke kan endre på.

De fleste mødre velger å ta ut 15 uker i strekk etter fødselen, men du kan justere dette slik du selv ønsker.

16 uker fordeles mellom mor og far

I tillegg til de 18 ukene som er forbeholdt mor, er det 16 uker som kan fordeles fritt mellom mor og far/medmor. Dersom dere blir enige om det, kan du altså være totalt 3 + 15 + 16 uker i mammapermisjon. Dette utgjør 34 uker.

Ved en slik ordning vil far eller medmor kun ta ut 15 uker (fedrekvoten). Alternativt kan dere fordele de 16 ukene likt mellom dere, eller finne en annen ordning.

Kan mor og far ha permisjon samtidig?

Mor og far kan ikke ta ut 100 % foreldrepenger hver samtidig. Men det finnes likevel muligheter for å ta ut permisjon på samme tid. Et eksempel er at man tar ut graderte foreldrepenger fra fellespotten på 16 uker.

Ønsker dere å ha permisjon samtidig, kan den ene forelderen for eksempel ta ut 50 % foreldrepenger og den andre 100 %. Det kan bety at du jobber 50 % ved siden av å være i permisjon.

Far kan ha omsorgspermisjon etter fødsel

I utgangspunktet må far eller medmor vente til uke 7 med å ta ut sin del av permisjonen. Dette fordi de 6 første ukene etter fødselen er forbeholdt mor. Men ifølge NAV vil mange fedre ha rett på 2 ukers lønnet permisjon via arbeidsgiver i forbindelse med fødsel.

Far har uansett rett på omsorgspermisjon i to uker etter fødselen, men det varierer hvorvidt inntektstapet dekkes av arbeidsgiver.

Om du ikke skulle klare å ta hånd om barnet alene etter fødselen, for eksempel grunnet sykdom, kan far også ta ut tidligere permisjon.

Hvor mye får man utbetalt i mammapermisjon?

Hvor mye du får utbetalt i foreldrepenger under mammapermisjon vil avhenge av inntekten du har hatt før fødselen. Er det snakk om full dekningsgrad, vil beløpet utgjøre 100 % av inntekten du har pleid å ha.

Velger du derimot 80 % dekningsgrad og lengre permisjon, vil du motta 80 % av tidligere inntekt per måned. Har du for eksempel tjent 30 000 kroner i måneden, kan du da regne med å få 24 000 kroner per NAV-utbetaling.

Er det snakk om engangsstønad, får du utbetalt et engangsbeløp. Per 2024 utgjør dette beløpet 92 648 kroner. Får du foreldrepenger, vil du som regel motta månedlige utbetalinger.

Les også: Barnetrygd – alt du trenger å vite

Dekningsgrad ved pappa- og mammapermisjon

Før du søker om mammapermisjon, bør du tenke over hva slags dekningsgrad du ønsker. Ved 100 % dekningsgrad vil man få utbetalt foreldrepenger tilsvarende lønnen man hadde før fødselen. Her er fellesperioden på 16 uker, og fedre- og mødrekvoten på henholdsvis 15 uker hver.

Alternativt kan man velge en forlenget varighet på permisjonen, med utbetalinger som tilsvarer 80 % av tidligere lønn per måned. I så fall er fellesperioden to uker lengre, altså 18 uker. Mødre- og fedrekvoten blir på 19 uker hver, fremfor 15 uker.

Er det mest lønnsomt med 80 eller 100 % permisjon?

Dersom du ønsker å tilbringe ekstra lang tid med barnet før du skal ut igjen i arbeid, kan 80 % dekningsgrad være en god løsning. Men hva er egentlig mest lønnsomt? Ifølge DNB vil det nesten alltid lønne seg å ta ut 100 % permisjon.

Skulle dere ønske å tilbringe mer tid med barnet, kan dere alternativt velge ulønnet permisjon etter at foreldrepengene tar slutt.

Når permisjonen planlegges, kan det være vanskelig å få kabalen til å gå opp. Barnet har kanskje ikke fått barnehageplass, noe som gjør at du ønsker å forlenge perioden du har fri fra jobben. I så fall kan du ha rett på kontantstøtte, tilsvarende opptil maksimalt 7 500 kr/måned.

Delvis permisjon er en mulighet

Det som er så fint med den norske permisjonsordningen, er at du (og far/medmor) får mange muligheter. Dere kan for eksempel velge å ta ut delvis permisjon, der dere er delvis i jobb. Dette er noe du kan bli enig med arbeidsgiveren din om.

Bare husk på at all permisjonen må tas ut før barnet fyller tre år. Etter at denne tidsrammen er utløpt, vil også retten din til permisjon forsvinne. Dere må med andre ord ikke ta ut all permisjonen i løpet av barnets første leveår, selv om dette er vanligst.

Samtidig er det noe permisjon som skal tas ut i spedbarnstiden. Dette inkluderer de 6 ukene som er forbeholdt mor rett etter fødselen, og 3 uker før termindato. Ellers er det opp til deg og partneren din å komme frem til den ordningen som passer dere best.

Tips til deg som skal ut i mammapermisjon

Mange ser frem til mammapermisjonen, men dagene kan fort bli ensidige. De fleste oppdager også fort at permisjon slettes ikke er noen ferie, men heller en ny type fulltidsjobb.

Likevel finnes det ofte tid og rom for å finne på andre ting enn å bare være hjemme. Her er noen forslag til aktiviteter du kan ta fatt på under mammapermisjonen!

Møt andre nybakte foreldre

Dersom du føler deg litt alene mens du er i mammapermisjon, kan det være fint å ha noen andre å snakke med. Og hva er vel da bedre enn å snakke med noen som befinner seg i samme situasjon?

Meld deg gjerne inn i en barselgruppe, eller finn en gruppe for nybakte mødre i nærområdet ditt på Facebook. Ofte arrangeres det turer på kaféer eller trilleturer, der alle som ønsker kan delta.

Dette er en fin mulighet til å stifte nye bekjentskaper, og å utveksle erfaringer. Du kan også finne mødre og fedre med barn som er i samme aldersgruppe som ditt eget barn. Kanskje barna etter hvert kan bli lekekamerater?

Finn aktiviteter du og barnet kan delta i

Det finnes også mange morsomme og fine aktiviteter som mor og barn kan ta del i sammen. Her er noen eksempler:

 • Babysvømming
 • Trilleturer
 • Babykino
 • Babymassasje
 • Yoga og trening for mor og barn
 • Babysang
 • Lekestund med andre babyer

Du kan selvfølgelig også ha aktiviteter med barnet ditt hjemme. Kanskje dere kan slå på litt musikk og danse/synge, eller plaske i et babybasseng i hagen? Bare fantasien setter grenser!

Ta ut ferie under permisjonen

Noen foreldre velger også å ta ut ferie under permisjonen. Dette vil kunne innebære at du mottar feriepenger så vel som foreldrepenger. I så fall har du en gyllen mulighet til å reise bort, enten det er i Norge eller til utlandet.

Kanskje har du familie i utlandet som du ønsker å avlegge et besøk? Da kan de også få mulighet til å møte den lille, noe som kan være kjekt.

Merk deg at når far tar ut fedrekvoten, vil det ikke være aktivitetskrav til mor. Du trenger med andre ord ikke å være i arbeid, og dere kan dermed være hjemme eller reise samtidig.

Ikke still for høye krav til deg selv

Før man går ut i mammapermisjon, er det mange som planlegger hva de skal få gjort mens de er hjemme med barnet fremfor i arbeid. Det er fort gjort å tenke at permisjonstilværelsen blir som en ferie, der du kan få tid til det forsømte.

Mange mødre blir imidlertid overrasket over hvor slitsomt det faktisk er å være i permisjon. Babyen krever mye oppmerksomhet og omsorg, og du kan oppleve å slite med søvnmangel.

Fremfor å fylle timeplanen med alle tingene du skulle fått gjort, anbefaler vi derfor å senke kravene til deg selv. Ta gjerne én dag av gangen, og se hva du eventuelt får tid til.

Barnet kan være roligere noen dager enn andre. Én dag finner du kanskje tid og rom for oppussingsprosjekter eller det å ordne i hagen. Andre dager vil mesteparten av tiden gå til kos, bleieskift og trøst. Og det er helt naturlig.

Lykke til i mammapermisjon!

Mammapermisjonen kan være en fin, slitsom og annerledes periode av livet ditt. Du får tid og rom til å tilbringe tid med barnet ditt, og å knytte livslange bånd. Norske mødre er heldige som har tilgang på en av verdens beste velferdsordninger for foreldre og barn.

I forbindelse med fødsel og barseltid kan du ha rett på foreldrepenger, noe som forutsetter at du har hatt inntekt. Om du ikke oppfyller inntektskravene, kan du ha rett på en engangsstønad.

Reglene rundt permisjon kan være vanskelige å sette seg inn i, og det er mange elementer å forholde seg til. Dersom du sliter med å finne ut hva du har rett på eller hva som er best for deg, kan du prate med en rådgiver i NAV.

Vi ønsker deg lykke til med mammapermisjon!