Pappapermisjon – alt du trenger å vite

Venter du barn og skal ut i pappapermisjon? Da har du kanskje spørsmål om hvilke rettigheter du har, hvor mye penger du får og hvordan permisjonsperioden fordeles. Mange synes det er vanskelig å skaffe seg oversikten som trengs!

Her har vi samlet alt det viktigste du behøver å vite om pappapermisjon!

Hva er pappapermisjon?

Pappapermisjon – også kjent som pappaperm eller fedrekvoten – er den andelen av foreldrepengeperioden som er forbeholdt far. Foreldrepenger er en ytelse fra NAV som skal erstatte inntektstapet ditt når du er hjemme med barnet i etterkant av fødsel.

Du har også rett på pappapermisjon og foreldrepenger dersom det er snakk om adopsjon.

Hvem har rett på foreldrepenger?

For å kunne få foreldrepenger og pappapermisjon, er det visse vilkår som må oppfylles. Ifølge NAV.no må som regel følgende tre kriterier være på plass:

  • Du er bosatt i Norge og har medlemskap i folketrygden
  • Inntekten din må ha vært på minst 59 310 kroner/år, og tilsvare 50 % av folketrygdens grunnbeløp
  • Du kan vise til inntekt i minst seks av de siste ti månedene

Legg merke til at inntekt ikke bare inkluderer utbetalinger fra arbeidsgiver, men også NAV. Har du hatt førstegangstjeneste i forsvaret de siste ti månedene, vil dessuten inntekten herfra telle med.

Foruten overnevnte kriterier, må du naturligvis også være registrert som barnets forelder. Som regel registreres dette automatisk, men noen ganger må man søke.

Har du ikke hatt inntekt i seks av de siste ti månedene?

Noen ganger har ikke far eller mor hatt inntekt i minimum seks av de siste ti månedene før permisjonsstart. I slike tilfeller kan man ha rett på en engangsstønad istedenfor foreldrepenger. Også denne stønaden har du rett på ved både fødsel og adopsjon.

Engangsstønaden utgjør 92 648 kroner per fødte eller adopterte barn. For å få stønaden må du sende inn en søknad, og dette må skje senest seks måneder etter fødsel/adopsjon.

Er du frilanser eller selvstendig næringsdrivende?

Dersom du er arbeidstaker, altså ansatt hos en arbeidsgiver, vil foreldrepengene utgjøre snittet av lønnsutbetalingene du har hatt de siste tre månedene. Dette gjelder enten du er fast eller delvis ansatt. Men hva om du er frilanser eller selvstendig næringsdrivende?

Som frilanser vil foreldrepengene også beregnes med utgangspunkt i snittinntekten din de siste tre månedene før foreldrepengeperioden. Er du selvstendig næringsdrivende, vil det tas utgangspunkt i gjennomsnittlig årsinntekt de siste tre år.

Sykepenger eller dagpenger

Som barnets far kan du også tjene opp rett til foreldrepenger dersom du mottar ytelser fra NAV. Det kan for eksempel være snakk om dagpenger eller sykepenger. Som regel vil foreldrepengebeløpet da tilsvare det beløpet du har mottatt av NAV per måned.

Dersom du mottar dagpenger, utgjør dette 62,4 % av inntekten du tidligere hadde før skatt.

Foreldrepermisjon: Fordeling mellom mor og far

Både mor og far (eller medmor) har rett på en foreldrepengeperiode. Totalt er det 49 uker i fødsels- og foreldrepermisjon ved 100 % uttak. Dette inkluderer følgende:

  • Mødrekvote: 15 uker til mor (de 6 første ukene må tas ut direkte etter fødsel)
  • Fedrekvote: 15 uker til far
  • Fellesperiode: 16 uker (kan fordeles fritt mellom mor og far)
  • Før termin: 3 uker til mor

Velger dere 100 % uttak, vil dere få utbetalt det maksimale foreldrepengebeløpet i perioden. Det er også mulig å velge 80 % uttak med forlenget permisjonstid og lavere utbetalt beløp. I så fall vil mødre- og fedrekvoten være på 19 uker hver.

Fellesperioden vil ved 80 % uttak være på 18 uker, fremfor 16 uker slik den er ved 100 % uttak.

Aktivitetskrav

Far har kun rett til å ta ut permisjon fra fellesperioden når mor oppfyller aktivitetskravet. Det vil si at mor må være i arbeid eller annen aktivitet for at du skal kunne ta ut hele eller deler av fellesperioden på 16 uker.

Dette gjelder ikke andre veien. Mor kan altså ta ut hele eller deler av fellesperioden selv om du ikke jobber eller bedriver annen aktivitet.

Kan man ta pappaperm når man vil?

De første tre ukene før og seks ukene etter fødselen er permisjonen forbeholdt barnets mor. Men sett bort ifra dette, kan du som barnets far ta ut permisjon når du måtte ønske. Du kan altså ta ut permisjon fra og med uke 7 etter fødselen.

Vanligst er det nok likevel at far venter litt lenger før han går ut i pappapermisjon. Merk deg imidlertid at du har rett på å ta ut 2 ukers omsorgspermisjon etter fødselen. Disse to ukene tas ikke fra hverken felles- eller fedrekvoten.

Ved omsorgspermisjon har du ikke rett på foreldrepenger via folketrygden. Men du kan ha rett på penger via tariffavtale eller andre avtaler, noe du kan sjekke med arbeidsgiveren din.

PS! I tilfeller der barnets mor ikke er i stand til å ha omsorg for barnet alene, kan pappaperm tas ut før syvende uke etter fødselen. Dette kan for eksempel skyldes sykdom hos mor. Har du aleneomsorgen for barnet, kan permisjonen også starte tidligere.

Frist for å benytte seg av fedrekvoten

Mange fedre velger å ta ut pappaperm når mor er ferdig med mammapermisjonen sin. Når dette er, avhenger litt av hvordan dere har fordelt permisjonen dere imellom. Typisk vil far gå ut i permisjon når barnet er noen måneder gammelt.

Det eneste som er viktig å huske på, er at du må benytte seg av pappapermisjonen før barnet blir tre år gammelt. Permisjonen må tas ut innen tre år etter at barnet blir født, ellers faller den bort.

Du bestemmer selv hvordan du vil fordele permisjonen din. Noen tar ut hele permisjonen i ett strekk, mens andre fordeler den over flere perioder.

Hvor mye får man i pappaperm?

Dersom du velger full dekningsgrad, altså 100 % uttak, vil du ha rett på ytelser tilsvarende full lønn. Velger du derimot 80 % uttak, vil foreldrepengene du mottar via folketrygden utgjøre 80 % av full lønn.

Hvor mye du får i pappaperm vil med andre ord avhenge av hvor høy inntekt du har hatt de siste månedene. Legg merke til at du maksimalt kan få utbetalt opptil 6 G, som tilsvarer 711 720 kroner (2024).

Har du tjent mer enn 6 G, vil du altså likevel ikke få utbetalt mer enn 711 720 kroner via folketrygden. Merk deg imidlertid at arbeidsgiveren din kan ha en ordning som innebærer at det overskytende betales ut mens du er i permisjon.

Har du ikke hatt inntekt de siste seks av ti månedene? Da kan du ha rett på en engangsstønad på 92 648 kroner istedenfor foreldrepenger.

Må far ta ut pappapermisjon?

Pappapermisjon er noe du har rett på, men det er frivillig å benytte seg av den. Du må derfor ikke gå ut i pappapermisjon om du ikke kan eller ønsker det. Fedrekvoten som er på 15 uker er imidlertid ikke mulig å overføre til mor.

Om du ikke bruker fedrekvoten, vil den med andre ord gå tapt. Det samme gjelder mødrekvoten.

Må man søke om pappapermisjon?

Ja, du vil ikke automatisk få fedrekvoten din hvis du ikke søker. Ifølge NAV er det anbefalt å søke om pappapermisjon 4 til 6 uker før foreldrepengeperioden din starter. Søk derfor i god tid. Hvis ikke risikerer du at permisjonstiden avkortes.

Du vil tidligst få svar på søknaden fire uker før pappapermisjonen starter. Grunnen til dette er at NAV alltid tar utgangspunkt i den nyeste tilgjengelige informasjonen om inntekten din når utbetalingene beregnes.

Pappaperm når mor ikke jobber

Noen ganger har ikke barnets mor rett på foreldrepenger. I så fall mottar hun kanskje engangsstønad. Dersom dette er tilfelle, vil far fortsatt ha rett på foreldrepenger i 40 uker (100 % uttak) eller 50 uker (80 % uttak).

Her vil det imidlertid stilles aktivitetskrav til mor gjennom fars foreldrepengeperiode. I åtte av ukene er det dog ingen aktivitetskrav, dersom barnet er født 2. august 2022 eller senere.

Skal du ha pappapermisjon i samtlige 40 eller 50 uker, må mor oppfylle aktivitetskravet. Det betyr at hun må være i jobb, under heltidsutdannelse, eller delta i et kvalifiserings- eller introduksjonsprogram.

Aktivitetskravet kan også oppfylles dersom mor er avhengig av hjelp til å ta hånd om barnet som følge av sykdom.

Kan man reise på ferie under pappapermisjon?

Ja. Ifølge NAV kan du ha rett på ferie som arbeidstaker i foreldrepermisjon. Det betyr at du kan reise på utenlandsferie om ønskelig. Om du avvikler ferie mens du er i permisjon, kan du få utbetalt både feriepenger og foreldrepenger.

Kanskje dette kan være en fin mulighet til å reise bort, enten det er for å besøke familie eller å bare se et nytt sted?

Tips til aktiviteter mens du er i pappapermisjon

Det å gå fra kanskje full jobb til å gå ut i pappapermisjon, kan være litt av en omveltning. Mange pappaer er spente på den nye tilværelsen, og lurer på hva de skal bruke dagene på.

Her er noen tips!

Senk kravene til deg selv

Mange fedre planlegger å benytte pappapermisjonen til å få gjort alle tingene de ellers ikke har hatt tid til. Det kan være oppussing, ferier, vennebesøk eller noe annet. Noen har også planlagt å jobbe litt ved siden av.

Men i mange tilfeller er ikke det å være i pappapermisjon noen dans på roser. Det blir kanskje lite søvn og mange bæsjebleier, og ikke den «ferien» du kanskje hadde sett frem til. Senk derfor kravene til gjøremål i permisjonstiden, og ta en dag av gangen.

Det å være i permisjon er på mange måter som en annen type fulltidsjobb, og babyen krever mye tid og omsorg. Spedbarn sover mye, men gjerne bare i korte perioder av gangen. Dette gjør det ofte vanskelig å sette i gang med store prosjekter ved siden av.

Bli kjent med barnet

Et av hovedformålene med pappapermisjon, er at du skal få tid til å knytte bånd med barnet. Men hvordan knytter man bånd med en liten bylt som ikke kan snakke? Det viktigste er å gi trygghet og nærhet.

Barnet blir da kjent med deg, og vil føle deg trygg i nærheten av deg. Mating med flaske, stell og synging er eksempler på fine bli-kjent-aktiviteter som lar dere knytte bånd.

Les også: Når begynner baby å snakke?

Aktiviteter du og barnet kan gjøre sammen

Dersom du synes dagene blir litt lange og kjedelige hjemme, finnes det mange aktiviteter du og babyen kan gjøre sammen. Kanskje dere kan gå på trilleturer i parken eller nærområdet?

Mange finner også glede i å treffe andre nybakte foreldre i permisjon. Det finnes grupper på sosiale medier som lar deg komme i kontakt med andre i samme situasjon. Dette gir deg også mulighet til å være litt sosial, samtidig som du tilbringer tid med barnet.

Ellers kan vi nevne aktiviteter som babykino og babysvømming. Men det kan også være kjekt å leke sammen med barnet på plenen eller stuegulvet hjemme.

PS: Husk å ta med stellebagen dersom dere skal ut sammen. Har du med bleier, våtservietter, melk, smokk og gulpeklut, er du som regel rustet for det meste!

Lag mat

Mens barnet sover, er det rom for å finne på aktiviteter (dersom du har lyst og overskudd). Kanskje du kan lage mat eller rydde huset til mor kommer hjem fra jobb? Dette kan være en fin anledning til å overraske din bedre halvdel!

Og skulle du ikke ha overskudd, er det helt greit. Det er helt normalt å føle seg trøtt og sliten når man er i foreldrepermisjon.

Lurt å planlegge foreldrepermisjon

Når fødselen nærmer seg, kan det være greit å ta seg tid til å planlegge foreldrepermisjonen. Finn for eksempel ut hvordan dere ønsker å fordele permisjonen mellom mor og far, og når du skal ta ut din del.

Dette skyldes blant annet at du bør søke om pappapermisjon i god tid. Samtidig får du tid til å planlegge permisjonsperioden din. Planlegger du for eksempel å ta ut ferie under permisjonen, bør du sette deg inn i hvordan det er å reise med spedbarn.

Og skal du bare være hjemme, kan du begynne å utforske barnevennlige aktiviteter i nærområdet. Kanskje finnes det et tilbud om babysvømming eller lignende? Det er også vanlig med barselgrupper, der mødre og fedre i permisjon kan utveksle erfaringer.

Vi ønsker deg lykke til i pappapermisjon!