Er en vasektomi 100% sikker som prevensjon?

Stadig flere menn velger å sterilisere seg når de har blitt «ferdig» med å få barn. Et spørsmål som veldig mange lurer på er om en sterilisering av mann er 100 % sikker som prevensjon. Det korte svaret på dette er at det ikke er 100 % sikkert for det kan være at steriliseringen ikke er vellykket eller i noen sjeldne tilfeller at de kan gro sammen igjen. Derimot dersom man har en vellykket sterilisering så er det så nærme 100 % man kommer.

Hvordan vet jeg at steriliseringen er vellykket?

For å finne ut om en sterilisering er vellykket så bør man kontrollere ejakulasjon etter det har gått en viss periode. Den anbefalte perioden er 3 måneder etter sterilisering. Før prøven tas bør man ha hatt 20 ejakulasjoner og det bør ha gått 2-5 dager siden siste ejakulasjon ifølge nettsiden til Sykehuset i Vestfold. Når denne er gjort så vil man få svar fra sykehuset på om det er noen spermier i prøven.

Hva hvis steriliseringen ikke er vellykket?

Hvis steriliseringen ikke er vellykket så bør man vurdere å gjøre en ny sterilisering men i noen tilfeller vil det ikke være tilstrekkelig. Dette gjelder særlig de som har spesielle forhold som gjør steriliseringen komplisert eller tilnærmet umulig med vanlig metode. Da kan man få en henvisning til sykehuset for å få en vurdering på om man kan få en kirurgisk vasektomi som gjerne gjøres under narkose med laparoskopi. Dette er ikke en veldig prioritert oppgave til sykehuset så man må ofte stå i kø eller ta en plass som blir ledig fordi noen andre avbestiller.

De aller fleste velger å ta sterilisering privat og man leverer gjerne sædprøve der man har sterilisert seg. Det betyr at man gjerne får bistand fra legen/kirurgen som gjorde sterilisering på hva som er neste steg dersom steriliseringen ikke var vellykket.

Slik kan du være nesten helt sikker på at sterilisering er 100 % prevensjon

Så hvis du ønsker å være tilnærmet 100 % sikker på at sterilisering er gjennomført og vellykket så gjør du dette:

  1. Bruk kondom eller annen prevensjon de første 3 månedene etter sterilisering
  2. Sørg for å levere en prøve av ejakulasjon til analyse og få svaret før dere dropper annen prevensjon

Hvis man er veldig bekymret for at steriliseringen ikke har fungert så kan man be om analyse av ejakulasjonen på et senere tidspunkt i tillegg til dette. Det er ikke sikkert man kan få dette igjennom det offentlige men det finnes private aktører som tilbyr dette.