Atferdsforstyrrelser hos barn

Utviklingsforstyrrelser hos barn

I løpet av et barns utviklingsår vokser det og forandrer seg konstant. Dette er det ekstremt viktig at man husker på når barnet skal diagnostiseres og behandles for en utviklingsforstyrrelse.

Hvis det foreligger et problem som ikke er midlertidig eller varer over en kort periode bør foreldre søke profesjonell og kvalifisert hjelp til sitt barn. Profesjonelle trodde en gang i tiden at hjernelidelser som bipolar lidelse, angstlidelser og til og med depresjon inntraff etter barndommen, men nå er det allment akseptert og forstått at slike lidelser kan begynne i tidlig barndom.

Det sies at så mange som 10-15% av barn over hele verden lider av en utviklingsforstyrrelse, og én av disse som har vært grunnlag for mange studier, behandlinger og diagnoser er ADHD (attention deficit/hyperactivity disorder). Så mange som 3-5% av alle barn i verden er rammet av denne lidelsen.

Attention-Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)

Denne lidelsen er en av de vanligste mentale lidelsene blant barn, og det er flere gutter enn jenter som blir rammet. Mange barn er ikke i stand til å sitte stille, avslutte arbeidsoppgaver, planlegge fremover eller i det helt tatt å være klar over hva som foregår rundt dem. Noen dager kan barn som har ADHD ha det veldig fint, mens andre dager kan være en virvelvind av oppjagete og uorganiserte aktiviteter. ADHD kan henge ved inn i ungdomstiden og til og med voksenlivet, men i løpet av de siste tiårene har forskere funnet ut mer om lidelsen og hvordan den kan behandles. Dette kan være alt fra medisinering til terapi, eller andre metoder som kan lære barn med lidelsen å fungere på andre måter.

Autisme

Barn med autisme virker å være fjerne, likegyldige og isolerte i sin egen verden og ute av stand til å uttrykke noen emosjonell forbindelse med andre mennesker. Autisme finnes overalt og er vanligere hos gutter enn hos jenter, og inntreffer hos omtrent 1-2 av 1000 mennesker. Denne hjernelidelsen kan manifestere seg / komme til syne som mental retardasjon og forsinket språk, mens andre barn kan være velfungerende med god intelligens og inntakt språk. Ettersom hjernen ikke fungerer på den samme måte som hos andre barn så er det å være konsistent med slike barn nøkkelen.

Bipolar lidelse

Bipolar lidelse begynner som regel tidlig i barndommen og fortsetter inn i voksenlivet og lidelsen karakteriserer av intense humørsvingninger. For eksempel kan et barn ha veldig høye euforiske følelser, og plutselig svinge over til tristhet og depresjon. Dette mener man er en genetisk sykdom og diagnoser på barn under 12 år er ikke så vanlig og feildiagnostiseres ofte med ADHD.

Angst

Angstlidelser kan ofte få barn til å føle seg stresset, utilpass og til og med redd uten noen klar årsak. Noen vanlige angstlidelser er panikklidelser karakterisert av episoder med intens frykt som kan inntreffe uten advarsel eller provokasjon. Vi har også tvangslidelser (OCD), som er tvangsmessige, gjentatte handlinger/atferd eller tanker som synes umulig å stoppe.

Anxiety disorders often cause children to feel distressed, uneasy, even frightened for no apparent reason. Some common anxiety disorders are panic disorders characterized by episodes of intense fear that occur without warning or provocation. Obsessive-Compulsive Disorder, which are compulsive, repeated behaviors or thoughts that seem like they are impossible to stop.­