Hvilken prevensjon bør man bruke når man ammer? 

Dersom du ammer er det viktig å velge riktig prevensjonsmiddel dersom du vil unngå ny graviditet. Det finnes en rekke prevensjonsmidler ammende kvinner kan bruke, men også enkelte man bør unngå. Og hvilken prevensjon kan man egentlig bruke om man ikke ammer? 

I denne guiden gir vi deg oversikten du trenger! 

Når kan man bli gravid etter en fødsel? 

Det er fullt mulig å bli gravid igjen nokså kort tid etter fødselen. ifølge overlege og gynekolog Hildegunn Stoum, kan man bli gravid allerede første måneden etter fødselen dersom man ikke ammer. Det er riktignok ikke vanlig å ha sex rett etter fødsel men uansett når man velger å ha samleie så er det viktig å bruke prevensjon.

Så fremt kroppen har startet med eggløsninger igjen, er det i prinsippet mulig å bli gravid. Og siden eggløsningen skjer omkring to uker før menstruasjonsblødningen, kan man bli gravis før man har rukket å ha noen blødning. 

Av den grunn er det viktig å bruke prevensjon ved samleie, dersom man ønsker å unngå en ny graviditet.  

Kan man bli gravid når man ammer? 

Ifølge Stoum, vil normalt sett ikke fullammende kvinner ha eggløsning det første halvåret etter at barnet ble født. Dette skyldes at prolaktin – et melkehormon som finnes i kroppen ved amming – har en hemmende effekt på eggløsningen. 

Dette er også grunnen til at man gjerne snakker om «ammeprevensjon». Effekten blir imidlertid svakere ca. seks måneder etter fødsel, ifølge gynekologen. Helsenorge påpeker også at amming aldri kan betraktes som fullgod eller sikker prevensjon. 

Av den grunn er det anbefalt å bruke prevensjonsmidler mens man ammer. Vel, i hvert fall dersom man vil unngå uønsket graviditet. 

Det å vente mer enn 12 måneder før man blir gravid igjen kan ifølge Verdens Helseorganisasjon bidra til et tryggere svangerskap og sunnere fødselsvekt. Svært tette svangerskap kan innebære en økt risiko for komplikasjoner hos mor og barn. 

Anbefalte prevensjonsmidler til kvinner som ammer 

Helsenorge sine nettsider gis det råd til kvinner som ønsker å ha sex i tiden etter fødsel. Her kan man blant annet lese om hvor lenge man bør vente med å ha samleie, endringer i sexlyst og hva slags prevensjon man kan bruke. 

For deg som ammer, anbefaler Helsenorge følgende prevensjonsløsninger: 

  • Kondom 
  • Minipille 
  • Kobberspiral 
  • Hormonspiral 
  • Gestagen-baserte p-piller 
  • P-stav 

Helsemyndighetene råder deg samtidig til å ikke bruke p-piller som inneholder østrogen mens du ammer. Men alt i alt finnes det mange sikre prevensjonsmidler og -metoder du kan velge mellom.  

Helsenorge råder deg til å konsultere jordmor eller lege ved 6-ukerskontrollen dersom du ønsker mer informasjon. Da vil du nemlig kunne få veiledning rundt valg av prevensjon mens du ammer. 

Kan du bruke p-piller om du ikke ammer? 

I Helsenorge sin veileder påpekes det at ikke-ammende kvinner ikke bør starte med kombinasjonspiller (ordinære p-piller), p-ring eller p-plaster rett etter fødsel. Grunnen til dette er at det er økt sjanse for blodpropp i tiden etter fødsel. 

Ifølge NHI.no øker progestogen- og østrogenholdige hormonelle prevensjonsmidler som dette risikoen for blodpropp. Selv om risikoen er relativt lav (5–12 per 10 000 kvinner årlig), kan konsekvensene være alvorlige. Blodpropp kan potensielt være dødelig. 

En doktorgradsavhandling publisert i Tidsskift for Den norske legeforening avdekker at omkring 1 av 1 000 norske kvinner opplever å få svangerskaps- eller fødselsrelatert blodpropp. Majoriteten av tilfellene forekommer i løpet av fire uker etter fødselen. 

Med bakgrunn i denne noe økte risikoen for blodpropp etter en fødsel, anbefaler Helsenorge kvinner å vente i minimum 6 uker etter fødselen før de bruker p-ring, p-plaster eller kombinasjonspiller. Prevensjonsmidler du kan bruke raskt etter fødselen, inkluderer kondom, gestagen/minipiller og p-stav. Spiral kan settes inn 6 til 12 uker etter at du har født. 

Hvilken prevensjon bør du velge? 

Dersom du ammer, gjelder det å finne et prevensjonsmiddel du er komfortabel med å bruke. Dette kan være veldig individuelt, og dette er kanskje også grunnen til at det finnes mange ulike prevensjonsmidler å velge mellom. Det er i tillegg viktig å nevne at dersom du er ferdig med å få barn så kan man vurdere en vasektomi som normalt er et minimalt inngrep for din partner.

Ønsker du ikke å sette inn spiral eller å huske på å ta piller regelmessig, kan kanskje kondom være et godt alternativ. Synes du derimot at det er tungvint å finne frem kondom hver gang dere skal ha sex, kan øvrige prevensjonsmidler muligens være å foretrekke. 

Dersom du synes det er vanskelig å finne det beste alternativet for deg, kan det være nyttig å ta en prat med jordmor eller lege.  

Finn prevensjonen som passer deg og din hverdag best!