I dagens samfunn er det nesten mer normalt at barn opplever samlivsbrudd enn ikke – i hvert fall kan det virke slik. Mange lurer kanskje på hvordan barn opplever en situasjon som dette, og hvordan man som foreldre forbereder de minste s

Når man snakker om nevroser så er dette noe man som regel forbinder med mennesker som er eldre. Det er imidlertid slik at en vedvarende nervøsitet, som nevroser faktisk er, også kan inntreffe hos yngre og små barn – og dette kan du