Når begynner baby å krabbe?

Barns motoriske utvikling er veldig individuell. Noen er tidlig ute med å krabbe eller gå, mens andre trenger litt mer tid. Selv om det ikke finnes noe fasitsvar på når barnet bør ha lært seg dette, vil de fleste ha lært seg å kravle ved en viss alder.

Her gir vi deg oversikt over når motoriske milepæler typisk oppnås i barnets første leveår!

Babyer kan ofte krabbe før de fyller ett år

Når barnet ditt er mellom 9 og 12 måneder, vil han eller hun typisk gjennomgå betydelig motorisk utvikling. Friskliv og mestring Avdeling Fysio- og ergoterapi, Team barn og unge, har utviklet en brosjyre om barnets utvikling for Fredrikstad kommune.

I brosjyren kommer det frem at mange barn i denne perioden begynner å kunne sette seg opp på egen hånd. Mange begynner også å krabbe.

De påpeker imidlertid også at alle barn utvikler seg i forskjellig tempo. Ulike barn kan også vise utvikling gjennom et bredt mangfold av bevegelser og manøvre. Babyen vil lære seg ulike ferdigheter når han eller hun er klar for det.

Om barnet ditt ikke kan kravle i 9–12-måneders alderen, men heller drar seg langs gulvet ved hjelp av armer og bein, er dette altså ikke unormalt! Andre babyer kan begynne å krype allerede i seksmånedersalderen, eller de påfølgende månedene.

Kan du lære en baby å krabbe?

Dersom babyen enda ikke har lært seg å krabbe, kan det være fristende å forsøke å lære ham eller henne hvordan det gjøres. Dette er imidlertid vanskelig, og ofte umulig. Stort sett må barnet lære seg å krabbe på egen hånd.

Husk dessuten på at ikke alle babyer har et stadium hvor de krabber eller kryper. Noen trenger opp motorikken sin tilstrekkelig nok gjennom å åle seg eller dra seg opp langs kanter, og går rett fra åling til gåing!

Før barnet eventuelt lærer seg å krabbe, vil han eller hun gjerne stå på alle fire med en litt gyngende bevegelse. Etter hvert finner kanskje barnet ut at det ene kneet må settes foran det andre om man skal oppnå fremdrift.

Babyen er nysgjerrig på omgivelsene

Den lille er instinktivt nysgjerrig på verden rundt seg. Derfor vil barnet ha en indre driv og lyst til å bevege seg mellom A og B. Ved å gi barnet tid og legge til rette for trygg bevegelse (f.eks. barnesikring av bolig), vil den lille trygt kunne lære seg å krabbe.

Pass på at du barnesikrer trapper og stikkontakter før babyen for alvor begynner å bevege seg rundt i huset!

Kommunikasjon, samspill og lek er viktig

Ifølge fysioterapeutene i Friskliv og mestring, er både kommunikasjon, samspill og lek av stor betydning for babyens motoriske utvikling. De påpeker blant annet at det er viktig å være til stede sammen med den lille gjennom alle deler av utviklingen.

Ved å tilrettelegge for sunn og god bevegelse allerede fra barnet er nyfødt, kan du også sikre god stimuli. Men likevel er det slik at barn hovedsakelig lærer seg ulike ferdigheter og bevegelsesmåter når de er modne nok for det, noe som kan være vanskelig å påvirke.

Mange milepæler i småbarnsperioden

Som nybakt mamma eller pappa vil du nok la deg fascinere av alle nye ting den lille lærer seg. Allerede fra 6-ukers alder kan mange barn smile, og rundt 9–10-ukers alder kan barnet kanskje trille over fra siden og ligge på rygg.

Når barnet er omkring 3 til 4 måneder, kan han eller hun ofte løfte hodet sitt fra mageleie. I seksmånedersalderen kan mange babyer sitte dersom de får litt støtte, og når barnet er ni måneder kan det kanskje sette seg opp selv.

Ifølge NHI.no vil barnet ofte klare å stå uten støtte i et par sekunder rundt 1-årsalderen. Før den tid kan han eller hun ha lært seg å krabbe, men ikke nødvendigvis.

Mange tenker at barnet bør ha lært seg å gå omkring ett års alder, men ifølge NHI.no er det vanlig at barnet kan gå uten hjelp først ved 18 måneders alder. Også her er det store forskjeller fra barn til barn. Noen kan gå før de er ett år, andre først flere måneder senere.

Mye kan skje når barnet er mellom 6–12 måneder

Selv om det er vanlig at babyer begynner å kravle når de er mellom 6 og 12 måneder, er det store individuelle forskjeller. Mange foreldre frykter at barnet er sent utviklet om det ikke kan krype i denne alderen, men som regel er den lille helt normal.

Det skjer mye i løpet av 6–12-måneders alderen, og i noen tilfeller vil babyen lære seg å stå før han eller hun i det hele tatt har kravlet. Vær til stede, oppmuntre den lille og gi skryt når han eller hun får noe til. Dette vil gjøre det motiverende å holde seg i bevegelse.

Med litt tålmodighet og tid, vil nok barnet ditt både kunne kravle og gå før du vet ordet av det.