Når begynner baby å snakke?

Barnets første ord kan smelte enhver, og særlig alle stolte foreldre der ute! Det at poden lærer seg å snakke er dessuten viktig, siden barnet i større grad vil klare å uttrykke sine behov. Så, når kan du egentlig forvente at babyen begynner å snakke?

Her gir vi deg oversikten du trenger!

Store individuelle forskjeller

Det finnes ikke noe entydig fasitsvar på når barnet ditt bør si sine første ord eller begynne å snakke. Sannheten er at alle barn utvikler seg i ulik hastighet, og at noen lærer enkelte lærer å uttrykke seg muntlig tidligere eller senere enn andre. Og begge deler er normalt.

Samtidig kan det være vanskelig å være sikker på om lydene barnet lager er vanlig «babysnakk», eller om det er et faktisk ord du hører.

Barn utvikler seg i ulikt tempo, og dette gjelder ikke bare snakking. Det er også veldig varierende når barn lærer seg å rulle, sitte, krype, stå eller gå. Ifølge NHI.no er variasjonene store når det kommer til oppnåelse av alle disse milepælene.

Mange barn begynner å snakke rundt 9–10 måneders alder

Selv om alle barn utvikler seg i forskjellig tempo, har NHI.no utarbeidet en oversikt over når du typisk kan forvente at barnet ditt oppnår ulike milepæler. Når det kommer til snakking, opplyses det om at mange sier sine første enkle tostavelsesord omkring 9–10 måneders alder.

Typiske tostavelsesord barnet kan si i denne alderen, er «mamma», «dette», «pappa» og lignende. Samtidig bemerker NHI at aldersangivelsene bør tas med en klype salt. Om barnet ditt ikke kan si «mamma» i 10-månedersalderen, er ikke dette unormalt.

Når forstår barnet hva du sier?

Når barnet er rundt 12 måneder gammelt, vil du kanskje merke at han eller hun begynner å forstå enkle kommandoer, ifølge NHI. Barnet vil for eksempel kunne forstå at «nei» betyr at han eller hun ikke skal gjøre noe, eller enkle setninger som «spytt ut smokken».

Barnet kan imidlertid kunne forstå hva du sier tidligere enn dette, også – kanskje allerede rundt 8–10-måneders alderen. Dette varierer mye, og mange faktorer påvirker hvorvidt barnet forstår det du sier eller ikke.

Sier du for eksempel «jeg må plukke opp smokken» mens du bøyer deg og plukker opp smokken, kan barnet muligens forstå dette.

Etter hvert som barnet lærer seg stadig flere ord (uten nødvendigvis å klare å si dem selv), vil han eller hun forstå mer av det som blir sagt.

Når begynner barn å snakke i setninger?

Babyen kan som nevnt begynne å snakke allerede når han eller hun er rundt 9–10 måneder gammel. Men det kan enda gå en god stund før barnet klarer å sette sammen flere ord til meningsfulle setninger.

De første månedene og årene av barnets liv vil han eller hun sannsynligvis kommunisere mest ved hjelp av enkeltord. Ifølge NHI.no kan man regne med at barn snakker i hele setninger først når de er rundt 3 år gamle.

Men allerede i 2-års alderen vil du som regel oppleve at den lille kan si korte og enkle setninger, som «vil ha» eller «hei mamma» Ifølge Statped.no, forstår de fleste toåringer rundt 650 ord, og kan si ca. 20 til 50 ord. Vanligvis er det bare 2–3 ord per setning.

Etter hvert som barnet blir 3 år gammelt, vil det gjerne ha utvidet ordforrådet sitt nok til at de kan forstå rundt 2 000 ord. Barnet vil nå typisk kunne si omtrent 1 000 ulike ord.

Eksempler på ord baby kan si (basert på alder)

Selv om du må smøre deg med tålmodighet før barnet kan uttrykke seg i fulle setninger, kan ord og korte setninger fortsatt by på verdifull informasjon. Sier for eksempel toåringen «au», tyder dette på at han eller hun har skadet seg.

Her er noen språklige milepæler du kan forvente etter hvert som barnet blir større, ifølge NHI.no:

  • 3 måneder: Babling, etterligning av lyder, latter
  • 7 måneder: Reaksjon på eget navn og «hei». Babyen kan selv lage lyder og reagere på disse, eller uttrykke misnøye eller glede.
  • 12 måneder: Kan reagere på enkle oppfordringer og «nei». Kan si «pappa» eller «mamma» til personen det gjelder. Forsøker gjerne å ape etter ord.
  • 18 måneder: Kan koble navn og ord til mennesker, kroppsdeler og gjenstander. Kan typisk si ca. 4 til 6 lette ord, og peke på bilder/gjenstander når du sier hva det heter.
  • 24 måneder: Begynner å anvende preposisjoner som «for», «med» og lignende. Barnet sier forståelige ting og kan bruke korte setninger, men babler også en del. Forstår rundt 20–50 ord.

Bekymret for barnets språkutvikling?

Når baby begynner å snakke, er gleden stor hos både foreldre, besteforeldre og søsken. Men hva om barnet ikke snakker i tråd med forventningene? I noen tilfeller kan barnet ha forsinket taleutvikling, noe som kan skyldes både hørselstap, autisme, cerebral parese og andre tilstander.

Er du usikker på om barnet kan ha forsinket utvikling, anbefaler vi å prate med barnelege og eventuelt få henvisning til logoped.