Når kan man finne ut hvilket kjønn på ultralyd?

Det å finne ut om barnet i magen er en jente eller gutt, er et stort øyeblikk for mange mammaer og pappaer der ute! Men når kan du egentlig få svar? I løpet av graviditeten er det flere  svangerskapskontroller, og på én av disse får de fleste svar.

Her ser vi nærmere på når du får vite barnets kjønn!

Hva sier norsk lov om opplysning om fosterets kjønn?

Ifølge bioteknologiloven § 4-5, skal ikke det deles opplysninger om kjønn før 12. svangerskapsuke med mindre kvinnen er bærer av kjønnsbunden sykdom. Det er her kun snakk om alvorlig sykdom som kan påvirke fosterets livskvalitet.

Norsk lov sier at det ikke skal gis informasjon om kjønn hverken gjennom fosterdiagnostikk eller øvrige undersøkelsesmetoder tidligere enn uke 12. Grunnen til dette er at man ikke skal kunne velge bort fosteret (ta abort) på bakgrunn av kjønn.

Når er det mulig å se barnets kjønn?

I Tidsskrift for den norske legeforening kommer det frem at fosterets kjønn er mulig å fastslå ved ultralyd først etter cirka 12. svangerskapsuke. Før dette stadiet, er ikke fosterets genitalier utviklet nok til at man kan si noe om barnet er en gutt eller jente.

Ifølge tidsskriftet, er det likevel ikke sikkert at fosterets kjønn visualiseres på dette stadiet. Men i de fleste tilfeller vil det være mulig.

Det påpekes imidlertid at det blant norske jordmødre og leger er en uskreven regel at det kun opplyses om kjønn dersom foreldrene ber om dette. Den som utfører ultralydundersøkelsen ønsker gjerne også å føle seg sikker før det sies noe om kjønn.

Mange får vite barnets kjønn etter uke 15

Selv om det ofte er mulig å få vite barnets kjønn allerede ved uke 12, påpeker jordmødre at det er mye usikkerhet rundt kjønnsbestemmelse på dette stadiet. Omkring uke 12 er fosteret fortsatt svært lite (ca. 55 mm) og kjønnsorganene er fortsatt lite utviklet.

Gutt og jente ligner ofte mye i uke 12, og navlesnoren kan fort blokkere for genitaliene på ultralyd. Derfor anbefaler mange jordmødre at man venter til etter svangerskapsuke 15 med å si noe om barnets kjønn.

Fra og med uke 15 + 0 vil fosteret være betydelig større enn i uke 12, og det er mer sannsynlig at jordmor kan gi deg et korrekt svar.

Om jordmor ikke kan si noe om barnets kjønn i uke 12, er det altså fordi det er vanskelig – ikke fordi han eller hun ikke ønsker å si det. Noen ganger kan imidlertid jordmor gjette på babyens kjønn sammen med deg før uke 15. Men du bør da være forberedt på at barnet viser seg å ha et annet kjønn ved senere ultralydkontroll!

Få vite barnets kjønn ved ultralydkontroll i uke 17–19

I Norge tilbys gravide en rekke gratis svangerskapskontroller via det offentlige helsevesenet. Første kontroll er typisk rundt uke 6–12, og neste rundt uke 11–13. Det er imidlertid først ved kontrollen i uke 17–19 de fleste får vite barnets kjønn.

Du kan potensielt få svar tidligere (for eksempel på kontrollen i uke 11–13), men dette er høyst usikkert. Eventuelt kan du bestille ultralyd hos en privat klinikk, og få svar litt tidligere enn via det offentlige svangerskapskontrollprogrammet.

Merk deg at ultralydundersøkelser hos private klinikker ikke er gratis, og fort kan koste rundt 1 500–2 000 kroner.

Gutt eller jente? Mange er nysgjerrige!

For de fleste foreldre er det viktigst at barnet i magen har det bra, uavhengig av kjønn. Samtidig kan det være praktisk å vite om den lille er en gutt eller jente, for eksempel med tanke på dekorasjon av barnerom, navneplanlegging eller innkjøp av klær.

Du må imidlertid smøre deg med tålmodighet, ettersom du sannsynligvis ikke får svar før uke 15–17 i de fleste tilfeller. I mellomtiden kan du kanskje forsøke å gjette hvilket kjønn barnet i magen har?

Myter om tegn som avslører barnets kjønn

Vi forstår godt at mange foreldre spekulerer i barnets kjønn før de får vite noe om dette på ultralyd. Kanskje er du omkring 4 måneder på vei før du får vite noe. Opp gjennom årene har mange kvinner derfor gjettet kjønn basert på myter.

Mytene har ikke noe vitenskapelig grunnlag, og kan naturlig nok ofte slå feil. Men noen synes likevel det kan være morsomt å forsøke å gjette babyens kjønn selv.

 Her er noen av dem:

  • En høy mage betyr at barnet i magen er en jente, mens en lav mage tyder på at det er en gutt
  • Hvis fosterets hjerteslag er raskere enn 140 slag/minutt, er det en jente
  • Alvorlig svangerskapskvalme er vanligere blant kvinner som venter en jente
  • Vannmelonform tyder på jente, mens basketballform tyder på gutt
  • Gravidmagen er synlig bakfra hos kvinner som venter en jente
  • Mest vektøkning rundt magen tyder på gutt, og rundt hofter/rumpe tyder på jente

Klarer du å gjette hvilket kjønn barnet ditt har?